Nadzor kakvoće i mjeriteljstvo

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Međunarodne i regionalne normirne i mjeriteljske organizacije (ISO, IEC, CEN, CENELEC, OIML, BIPM, EA, ILAC, WELMEC, NCSL, IMEKO). Zahtjevi na upravljanje kakvoćom prema normnom nizu ISO 9000. Zahtjevi na mjerilišta i ispitivališta (umjerne i ispitne laboratorije): upravljanje laboratorijem, sustav kakvoće, nadzor dokumentacije, ugovaranje i podugovaranje ispitivanja i mjerenja, pritužbe, popravne mjere, preventivne mjere, nadzor zapisa, unutrašnji nadzor kakvoće, okolišni uvjeti, sljedivost.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), Guide to the expression of uncertainty in measurement; ISO, 1993.,
(.), General requirements for the competence of testing and calibration laboratories; EN 17025: 2000.,
(.), Calibration: Philosophy and Practice, FLUKE, Second Edition, 1994.,

Za studente

Izvedba

ID 154867
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik