Industrijska postrojenja

Opis predmeta

Definicija i organizacija industrijskog postrojenja (IP). Zahtjevi na primarnu i sekundarnu tehnološku opremu IP-a. Odabir prikladnog mjesta za postrojenje i izgradnja osnovnih objekata. Tokovi materijala, energije i informacija. Razrada tehnoloških zahtjeva. Proizvodnja i distribucija električne energije. Grijanje, ventilacija i hlađenje u industrijskim postojenjima. Industrijski sustavi za paru, grijači, pumpe, ventilatori i sustavi za komprimirani zrak. Upravljanje održavanjem postrojenja, učinkovito i prediktivno održavanje. Primjeri složenih postrojenja: obrada metala, proizvodnja staklene ambalaže, brodska postrojenja.

Studijski programi

Nositelji

Prof. dr. sc.
Ivan Ilić

Izvedba

ID 154917
6 ECTS