Digitalna analiza slike

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Analiza dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih slika. Ekstrakcija značajki slike. Značajke teksture. Analiza glavnih komponenti. Detekcija rubova. Gradijentni i kompas operatori. Detekcija granice objekta. Segmentacija slike. Houghova transformacija. Algoritmi za grupiranje. Neuronske mreže. Ekspertni sustavi. Matematička morfologija. Analiza oblika. Analiza teksture. Registracija slika. Analiza pokreta. Statističke metode raspoznavanja uzoraka. Primjene.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Milan Sonka, Vaclav Hlavac, Roger Boyle (2014.), Image Processing, Analysis, and Machine Vision, Cengage Learning
Robert M. Haralick, Linda G. Shapiro (1992.), Computer and robot vision, Addison Wesley Publishing Company
E. R. Davies (2012.), Computer and Machine Vision, Academic Press

Za studente

Izvedba

ID 154716
  Ljetni semestar
6 ECTS
R2 Engleski jezik