Upravljanje robotiziranim postrojenjima

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Nositelji

Prof. dr. sc.
Zdenko Kovačić

Opis predmeta

Teorija vijčanog gibanja i primjena na robotske mehaničke sustave. Metode planiranja i optimiranja trajektorija za primjene u robotici. Upravljanje hodajućim robotima. Kooperativni robotski sustavi. Interakcija robota i okoline.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

B. Siciliano, O. Khatib (2016.), Springer Handbook of Robotics, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg
J. Angeles (2013.), Fundamentals of Robotic Mechanical Systems: Theory, Methods and Algorithms, Springer
L. Biagiotti, C. Melchiorri (2008.), Trajectory Planning for Automatic Machines and Robots, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg
R. Featherstone (2014.), Rigid Body Dynamics Algorithms, Springer
T. Kröger, F. M. Wahl (2010.), On-Line Trajectory Generation: Basic Concepts for Instantaneous Reactions to Unforeseen Events, Springer

Za studente

Izvedba

ID 155182
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje