Upravljanje robotiziranim postrojenjima

Opis predmeta

Teorija vijčanog gibanja i primjena na robotske mehaničke sustave. Metode planiranja i optimiranja trajektorija za primjene u robotici. Upravljanje hodajućim robotima. Kooperativni robotski sustavi. Interakcija robota i okoline.

Studijski programi

Izvedba

ID 155182
6 ECTS