Mjeriteljstvo i precizna mjerenja

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Međunarodno usklađivanje fizikalnih stalnica. Ostvarivanje i pohranjivanje elektromagnetskih veličina etalonima. Kvantni etaloni napona i otpora. Mjerne metode vrhunske točnosti za mjerenje istosmjernih i izmjeničnih veličina, njihovih omjera te impedancija. Metode ac/dc usporedbe. Precizni analogni i digitalni mjerni uređaji i njihovo umjeravanje. Utjecajne veličine i otklanjanje smetnji. Statistička analiza mjernih rezultata i računanje mjerne nesigurnosti. Sljedivost i osiguravanje kakvoće.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Marijan Brezinšćak (1970.), Mjerenje i računanje u tehnici i znanosti, Tehnička knjiga, Zagreb
B. P. Kibble, Greville Hartree Rayner (1984.), Coaxial AC Bridges, CRC Press
(1994.), Calibration: Philosophy in Practice, Second Edition, Fluke Corporation

Za studente

Izvedba

ID 154875
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik