Diskretni stohastički procesi

Opis predmeta

Poissonov proces. Složeni Poissonov proces. Procesi obnavljanja. Povratna vremena. Asimptotsko ponašanje. Markovljevi lanci u diskretnom vremenu. Analiza stanja Markovljevih lanaca. Stacionarne vjerojatnosti i njihovo računanje. Markovljevi lanci s neprekinutim vremenom. Kolomogorovljeve diferencijalne jednadžbe. Markovljevi lanci i repovi. Klasifikacija repova. Analiza M/M/1 i M/M/c repova. M/G/1 i G/M/1 repovi.

Studijski programi

Izvedba

ID 154934
6 ECTS