Modeli za predstavljanje slike i videa

Opis predmeta

Primjeri primjena naučenih modela u računalnom vidu. Opisnici lokalnih prostornih i prostorno-vremenskih svojstava slike. Predstavljanje slike i videa skupom lokalnih opisnika. Postupci odabira lokalnih prozora za predstavljanje slike. Predstavljanje slika i videa vektorima. Funkcije sličnosti objekata koji predstavljaju slike. Generativni i diskriminativni modeli sadržaja slike. Modeli strukture slike i skupova slika. Učenje modela iz primjera za učenje. Donošenje odluke na temelju modela. Primjena modela za detekciju i lokalizaciju objekata i akcija, te kategorizaciju, pretraživanje i rangiranje slika i videa.

Studijski programi

Izvedba

ID 154873
6 ECTS