Procesi u računalnim sustavima

Opis predmeta

Programi, programski zadaci, procesi i dretve u računalnim sustavima. Određenost višedretvenih sustava. Međusobno isključivanje. Sinkronizacijski mehanizmi u višedretvenim sustavima. Potpuni zastoj: metode otkrivanja, izbjegavanja i otklanjanja. Međuprocesna komunikacija u raspodijeljenim sustavima: razmjena poruka, poziv udaljenih procedura i sustavi s dijeljenim spremnikom. Određenost u dijeljenjom spremničkom prostoru. Globalni sat i međusobno isključivanje u raspodijeljenim sustavima.

Studijski programi

Izvedba

ID 155173
6 ECTS