Procesi u računalnim sustavima

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Programi, programski zadaci, procesi i dretve u računalnim sustavima. Određenost višedretvenih sustava. Međusobno isključivanje. Sinkronizacijski mehanizmi u višedretvenim sustavima. Potpuni zastoj: metode otkrivanja, izbjegavanja i otklanjanja. Međuprocesna komunikacija u raspodijeljenim sustavima: razmjena poruka, poziv udaljenih procedura i sustavi s dijeljenim spremnikom. Određenost u dijeljenjom spremničkom prostoru. Globalni sat i međusobno isključivanje u raspodijeljenim sustavima.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne (2003.), Applied Operating System Concepts, Wiley Technology Publishing
Peter Van-Roy, Seif Haridi (2004.), Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming, MIT Press
Allen B. Tucker (2004.), Computer Science Handbook, Second Edition, CRC Press
Leo Budin, Marin Golub, Domagoj Jakobović, Leonardo Jelenković (2010.), Operacijski sustavi, Element, Zagreb

Za studente

Izvedba

ID 155173
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje