Sigurnosne analize nuklearnih elektrana

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Pretpostavljeni inicijalni događaji (unutrašnji, vanjski), Probabilističke analize (stablo kvara, stablo događaja, Level 1-3), Determinističke analize, Analiza tranzijenata i akcidenata sistemskim programom (RELAP5), Subkanalni proračun jezgre (COBRA), Sigurnosni limiti jezgre, Toplinski i mehanički proračun gorivne šipke (FRAPCON), Analiza proračuna s prostornom promjenom reaktivnosti (PARCS), Proračun kontejnmenta (GOTHIC), Procjena utjecaja ispuštanja radioaktivnih efluena i rizika za okoliš.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(2001.), Applications of Probabilistic Safety Assessment (PSA) for Nuclear Power Plants, IAEA TECDOC Series No. 1200, International Atomic Energy Agency (IAEA)
(2002.), Accident Analysis for Nuclear Power Plants, Safety Reports Series No. 23, International Atomic Energy Agency (IAEA)
Danilo Feretić, Nikola Čavlina, Nenad Debrecin (1995.), Nuklearne elektrane, Školska knjiga, Zagreb

Za studente

Izvedba

ID 154778
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik