Mreže inteligentnih osjetila

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Koncepcija inteligentnih osjetila. Umrežena osjetila. Osjetilni čvor. Sklopovske arhitekture. Mikroelektronička i MEMS osjetila. Energetska autonomnost. Iskorištavanje energije iz okoline. Bežična komunikacija čvorova. Protokoli mreža osjetila. Obrada signala u mrežama osjetila. Nizovi osjetila. Tomografija. Istraživački izazovi, aktualni projekti, komercijalni potencijal i poslovni primjeri.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Yen Kheng Tan (2017.), Energy Harvesting Autonomous Sensor Systems: Design, Analysis, and Practical Implementation, CRC Press
D. K. Lobiyal, Adwitiya Sinha, Buddha Singh, Anil Kumar Sagar, Sushil Kumar (2016.), Wireless Sensor Networks - An Overview and Research Perspectives, Chapman and Hall/CRC
Prabhakar S. Naidu (2009.), Sensor Array Signal Processing, Second Edition, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 155181
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje