Odabrana poglavlja interaktivnih simulacijskih sustava

Opis predmeta

Zahtjevi i projektiranje interaktivnih simulacijskih sustava u stvarnom vremenu. Paralelizacija složenih simulacijskih problema kroz dekompoziciju i raspodjelu zadataka. Verifikacija i validacija ugrađenih sustava za upravljanje u stvarnom vremenu. Interaktivne simulacije s čovjekom u petlji. Prividna stvarnost i afektivno računarstvo u simulatorima: inteligentni generatori pobuda i scena, multimodalna evaluacija kognitivno-emocionalnih sposobnosti, fuzija psihofizioloških signala, glasa, pokreta tijela i izraza lica. Prividna stvarnost i upravljanje stresom, dozirano izlaganje stresu i trening mentalnih sposobnosti. Primjeri: simulatori leta, vožnje, itd.

Studijski programi

Izvedba

ID 154852
6 ECTS