Upravljanje obnovljivim izvorima energije

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Pregled obnovljivih izvora električne energije i načina skladištenja energije. Modeli agregata obnovljivih izvora energije. Pojedinačno upravljanje agregatima obnovljivih izvora energije - klasične i napredne metode upravljanja, s naglaskom na agregate pogonjene energijom vjetra ili sunčevom energijom. Pristupi modeliranju obnovljivih izvora energije - energija vjetra i sunčeva energija. Modeliranje i upravljanje sustavima za skladištenje energije: baterije i sustav pohrane temeljen na vodiku korištenjem elektrolizatora i svežnja gorivnih članaka. Metode upravljanja mikromrežama i njegovo hijerarhijsko međusobno povezivanje s naprednim upravljanjem trošila.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

J. Twidell, T. Weir (2006.), Renewable Energy Resources, Second Edition, Taylor and Francis, Abingdon
M. R. Patel (2005.), Wind and Solar Power Systems: Design, Analysis and Operation, Second Edition, CRC Press, Boca Raton
F. D. Bianchi, H. De Battista, R. J. Mantz (2007.), Wind Turbine Control Systems: Principles, Modelling and Gain Scheduling Design, Springer-Verlag, London
T. Reddy (2010.), Linden's Handbook of Batteries, 4th Edition, McGraw-Hill, New York

Za studente

Izvedba

ID 154715
  Zimski semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje