Upravljanje obnovljivim izvorima energije

Opis predmeta

Pregled obnovljivih izvora električne energije i načina skladištenja proizvedene energije. Modeli agregata obnovljivih izvora energije. Pojedinačno upravljanje agregatima obnovljivih izvora energije - klasične i napredne metode upravljanja, s naglaskom na agregate pogonjene energijom vjetra ili sunčevom energijom. Pristupi modeliranju obnovljivih izvora energije - energija vjetra i sunčeva energija. Metode upravljanja mikromrežama.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Izvedba

ID 154715
  Zimski semestar
6 ECTS