Stohastički procesi i filtri

Opis predmeta

Stacionarni procesi. Stohastički integral. Ergodski teoremi. Brownovo gibanje. Bijeli šum. Martingali. Vremena zaustavljanja. Difuzijski procesi. Stohastički račun. Itov integral i Itova formula. Dinamički deterministički i stohastički sustavi. Predikcija i filtriranje. Wienerov filtar. Kalmanov filtar. Optimalni izgladjivači. Nelinearno filtriranje.

Studijski programi

Izvedba

ID 154760
6 ECTS