Integrirani sklopovi za velike brzine rada

Opis predmeta

Karakteristike silicijskih MOS i galij-arsenidskih (GaAs) tranzistora. Sklopovi za stabiliziranje radne točke, aktivna opterećenja, izvori konstantne struje i napona. Pojačala s povratnom vezom i pojačala za velike brzine rada i široki opseg. LC i prstenasti oscilatori. Djelila frekvencije. Mjerenje frekvencijskih i dinamičkih karakteristika. Pravila projektiranja, postupci za ispitivanje ispravnosti projekta. Projektiranje jednostavnog analognog ili digitalnog integriranog sklopa.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

R. Jacob Baker (2011.), CMOS, John Wiley & Sons
Behad Razavi (2000.), Design of Analog CMOS Integrated Circuits, McGraw-Hill
Thomas H. Lee (2004.), The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits, Cambridge University Press
Behzad Razavi (2019.), Design of CMOS Phase-Locked Loops, Cambridge University Press

Za studente

Izvedba

ID 154913
  Zimski semestar
6 ECTS
R3 Engleski jezik