Postupci raspoređivanja

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Vremenska složenost postupaka. NP-kompletnost i NP-teško problematika. Temeljni postupci raspoređivanja po kriteriju najduljeg posla i ukupnog trajanja poslova, najvećeg kašnjenja, broja zakašnjelih poslova i ukupnog kašnjenja. Klasični problemi raspoređivanja: paralelni jednoliki strojevi, nesrodni strojevi, problem obrade tijeka, proizvoljna obrada, otvorena obrada i sl. Uporaba stohastičkih optimizacijskih algoritama i tehsnika strojnog učenja u raspoređivanju.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Joseph Y-T. Leung (2004.), Handbook of Scheduling, CRC Press
Andrew Kusiak (1986.), Flexible Manufacturing Systems, North Holland
Michael Pinedo (2008.), Scheduling, Springer Science & Business Media
Jane W. S. Liu (2001.), Real-Time Systems, Prentice Hall

Za studente

Izvedba

ID 154832
  Ljetni semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje