Računarska grafika

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Postupci računarske geometrije. Hermitove, Bezierove, B-splajn i NURBS krivulje i površine. Posebna svojstva krivulja i površina. Empirijski, prijelazni, analitički modeli i postupci osvjetljavanja. Postupak pretrage zrake. Postupak isijavanja. Modeliranje prirodnih objekata. Uzorkovanje i rekonstrukcija u računarskoj grafici. Direktna i inverzna B-splajn transformacija. Vizualni artefakti. Višedimenzijski skupovi podataka.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Donald D. Hearn, M. Pauline Baker, Warren Carithers (2015.), Computer Graphics with OpenGL, Pearson
Gerald Farin (2014.), Curves and Surfaces for Computer-Aided Geometric Design, Elsevier
omas Akenine-Möller, Eric Haines, Naty Hoffman, Angelo Pesce, Michał Iwanicki, and Sébastien Hillaire (2018.), Real-Time Rendering, Fourth Edition, A K Peters/CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 154809
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik