Spremnici podataka

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Memorija kao element arhitekture računalnog sustava. Napredne organizacije poluvodičkih memorija. Memorije neosjetljive na pogreške. Pouzdanost i ispitivanje memorija. Memorije s direktnim pristupom. Organizacija polja diskova. Efikasnost pohrane podataka. Raspodijeljeni sustavi pohrane podataka. Podatkovni centri i pohrana podataka u računalnom oblaku. Oporavak od kvara i održavanje integriteta. Upravljanje sigurnosnim kopijama. Nove koncepcije.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Ashok K. Sharma (2003.), Advanced Semiconductor Memories, Wiley-IEEE Press
Terry W. McDaniel, Randall Victora (1995.), Handbook of Magento-Optical Data Recording, Elsevier
Ralph H. Thornburgh, Barry J. Schoenborn (2001.), Storage Area Networks, Prentice Hall
EMC Education Services (2012.), Information Storage and Management, John Wiley & Sons

Za studente

Izvedba

ID 154767
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik