Sigurnost računalnih sustava

Opis predmeta

Analiza modernih kriptografskih sustava. Kriptografija eliptičkim krivuljama. Kvantna kriptografija. Kriptoanaliza. Sigurnosni protokoli. Autentifikacija i autorizacija. Kontrola pristupa. Infrastruktura javnog ključa i pametne kartice. Zaštita vlasništva multimedijskih dokumenata digitalnim vodenim žigovima. Tehnike otkrivanja napada. Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava i sigurnosne politike. Sigurnosne norme. Upravljanje rizicima.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

B. Schneier (1996.), Applied Cryptography, 2nd edition, J. Wiley & Sons
Christof Paar, Jan Pelzl (2009.), Understanding Cryptography, Springer-Verlag Berlin Heidelberg
H. Tipton, M. Krause (2011.), Information Security Management Handbook, CRC Press

Za studente

Izvedba

ID 154777
  Zimski semestar
6 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje