Sigurnost računalnih sustava

Opis predmeta

Analiza modernih kriptografskih sustava. Kriptografija eliptičkim krivuljama. Kvantna kriptografija. Kriptoanaliza. Sigurnosni protokoli. Autentifikacija i autorizacija. Kontrola pristupa. Infrastruktura javnog ključa i pametne kartice. Zaštita vlasništva multimedijskih dokumenata digitalnim vodenim žigovima. Tehnike otkrivanja napada. Upravljanje sigurnošću informacijskih sustava i sigurnosne politike. Sigurnosne norme. Upravljanje rizicima.

Studijski programi

Nositelji

Doc. dr. sc.
Stjepan Picek

Izvedba

ID 154777
6 ECTS