Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo

Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda: Istraživanje algoritama upravljanja za različite procese i objekte (procesi i postrojenja u procesnoj industriji, slijedni sustavi, roboti, plovila i podmorska vozila). Upravljanje pH procesima. Upravljanje toplinskim izmjenjivačima. Primjena algoritama zasnovanih na neizrazitoj logici i neuronskim mrežama u upravljanju industrijskim, energetskim i transportnim postrojenjima i procesima, slijednim sustavima, robotima, te u upravljanju plovnim objekatima. Prediktivno upravljanje. Identifikacija procesa, adaptivno i robusno upravljanje u industrijskim uvjetima. Automatizacija procesa s diskretnim događajima. Fleksibilni proizvodni sustavi. Detekcija kvara, izolacija i prilagodba u energetskim postrojenjima, te kod plovnih objekata. Inteligentno upravljanje otporno na kvarove. Projektiranje i razvoj komunikacijskih sustava za procesnu automatizaciju. Razvoj ugrađenih računalnih sustava, aplikacijski orjentirane računalne arhitukture, projektiranje arhitektura mikroračunala. Razvoj jezika za opis sklopovlja pri projektiranju digitalnih sustava. Razvoj alata za projektiranje korištenjem računala. Metode za modeliranje i simuliranje računalnih sustava. Metode šifriranja i njihova primjena. Metode za sažimanje podataka i njihove sklopovske realizacije. Objektno orjentirani ditribuirani sustavi. Sustavi za daljinsko prikupljenje podataka i mjerenja. Elektronička trgovina - elektronički sustav za plaćanje usluga. Brzo renderiranje i sažimanje.

Predstojnik Zavoda

izv. prof. dr. sc.
Josip Knezović

Kontakt

(01) 6129 795
(01) 6129 809
 zari@fer.hr

Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo utemeljen je rješenjem, koje je doneseno na 100. sjednici Vijeća Tehničkog fakulteta održanoj 9. siječnja 1954. godine pod nazivom Zavod za kontrolne i signalne uređaje. Utemeljitelj Zavoda bio je prof. dr. sc. Vladimir Muljević.


Djelatnici i predmeti na Zavodu

Redoviti profesor

Email
C09-08
6129-854

prof. dr. sc.
Željko Ban

Email
C09-16-2
6129-850

prof. dr. sc.
Mato Baotić

Email
C11-18
6129-812

prof. dr. sc.
Danko Basch

Email
C11-14
6129-644

prof. dr. sc.
Stjepan Bogdan

Email
C11-19
6129-759

prof. dr. sc.
Mario Kovač

Email
C11-15
+385 1 6129 796

prof. dr. sc.
Zdenko Kovačić

Email
B1-15
6129-630

prof. dr. sc.
Nikola Mišković

Email
C11-09
6129-842

prof. dr. sc.
Hrvoje Mlinarić

Email
C09-17
6129-844

prof. dr. sc.
Ivan Petrović

Email
C09-10
+385-1-6129-821

prof. dr. sc.
Mario Vašak

Izvanredni profesor

Email
C11-12
6129-861

izv. prof. dr. sc.
Igor Čavrak

Email
C11-10
6129-619

izv. prof. dr. sc.
Josip Knezović

Email
C09-14
+385 (0)1 6129 577

izv. prof. dr. sc.
Ivan Marković

Email
C09-06
6129-579

izv. prof. dr. sc.
Matko Orsag

Email
C09-11
6129-713

izv. prof. dr. sc.
Marija Seder

Docent

Email
C13-02-1
6129-893

doc. dr. sc.
Anita Banjac

Email
C11-13
6129-617

doc. dr. sc.
Ivana Bosnić

Email
C11-07
6129-841

doc. dr. sc.
Daniel Hofman

Email
C09-13
6129-785

doc. dr. sc.
Vinko Lešić
doc. dr. sc.
Đula Nađ

Email
C09-16-3
6129-529

doc. dr. sc.
Branimir Novoselnik

Email
C09-02-1
6129-561

doc. dr. sc.
Tamara Petrović

Poslijedoktorand

Email
C11-20
6129-791

dr. sc.
Leon Dragić

Email
C11-20
6129-791

dr. sc.
Igor Piljić

Asistent

Email
C00-12
6129-666

Marko Car
, mag. ing.

Email
C13-02-1
6129-893

Mateja Car
, mag. ing.

Email
C11-20
6129-791

Alen Duspara
, mag. ing.

Email
C11-16
6129-666

Jurica Goričanec
, mag. ing.

Email
C11-16
01-6129-829

Ivan Hrabar
, mag. ing.

Email
C11-16
6129-829

Antun Ivanović
, mag. ing.

Email
C09-18-2
6129-805

Nadir Kapetanović
, mag. ing.
Antonio Karneluti
, mag. ing.

Email
C09-19-1
6129-805

Marko Kovačević
, mag. ing.

Email
C11-17
6129-631

Luka Macan
, mag. ing.
Luka Mandić
, mag. ing.

Email
C11-17
6129-779

Branimir Pervan
, mag. ing.

Email
C11-16
6129-829

Marsela Polić
, mag. ing.
Ivo Vatavuk
, mag. ing.

Vodeći istraživač

Email
C09-02
6129-849

dr. sc.
Mišel Brezak

Email
C00-09
6129-541

dr. sc.
Igor Cvišić

Iskusni istraživač

Email
C09-16-1
6129-577

Anja Babić
, mag. ing.

Email
C09-19-1
+385 1 6129 805

dr. sc.
Nikola Hure
Luka Jelić
, dipl. ing.

Email
C09-09
6129-849

dr. sc.
Juraj Peršić

Email
C09-02-1
6129-561

dr. sc.
Frano Petric

Stručni suradnik

Email
C09-15-1
6129-799

Damir Josić
, struč. spec. ing. el.

Tajnik/ca

Administrativno-financijski voditelj

Email
A-012
6129-542

Dijana Juroš
, prof. biol.

Email
A-012
6129-542

Mirjana Stjepanović
, mag. oec.

U mirovini

Email
C09-07
6129-855

prof. emer. dr. sc.
Nedjeljko Perić

Email
C09-18
6129-840

prof. dr. sc.
Zoran Vukić

Email
C11-18
6129-617

prof. dr. sc.
Mario Žagar
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2