Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo

Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda: Istraživanje algoritama upravljanja za različite procese i objekte (procesi i postrojenja u procesnoj industriji, slijedni sustavi, roboti, plovila i podmorska vozila). Upravljanje pH procesima. Upravljanje toplinskim izmjenjivačima. Primjena algoritama zasnovanih na neizrazitoj logici i neuronskim mrežama u upravljanju industrijskim, energetskim i transportnim postrojenjima i procesima, slijednim sustavima, robotima, te u upravljanju plovnim objekatima. Prediktivno upravljanje. Identifikacija procesa, adaptivno i robusno upravljanje u industrijskim uvjetima. Automatizacija procesa s diskretnim događajima. Fleksibilni proizvodni sustavi. Detekcija kvara, izolacija i prilagodba u energetskim postrojenjima, te kod plovnih objekata. Inteligentno upravljanje otporno na kvarove. Projektiranje i razvoj komunikacijskih sustava za procesnu automatizaciju. Razvoj ugrađenih računalnih sustava, aplikacijski orjentirane računalne arhitukture, projektiranje arhitektura mikroračunala. Razvoj jezika za opis sklopovlja pri projektiranju digitalnih sustava. Razvoj alata za projektiranje korištenjem računala. Metode za modeliranje i simuliranje računalnih sustava. Metode šifriranja i njihova primjena. Metode za sažimanje podataka i njihove sklopovske realizacije. Objektno orjentirani ditribuirani sustavi. Sustavi za daljinsko prikupljenje podataka i mjerenja. Elektronička trgovina - elektronički sustav za plaćanje usluga. Brzo renderiranje i sažimanje.

Predstojnik Zavoda

izv. prof. dr. sc.
Josip Knezović

Kontakt

(01) 6129 795
(01) 6129 809
 zari@fer.hr

Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo utemeljen je rješenjem, koje je doneseno na 100. sjednici Vijeća Tehničkog fakulteta održanoj 9. siječnja 1954. godine pod nazivom Zavod za kontrolne i signalne uređaje. Utemeljitelj Zavoda bio je prof. dr. sc. Vladimir Muljević.


Djelatnici i predmeti na Zavodu

Redoviti profesor

Email
C09-08
6129-854

prof. dr. sc.
Željko Ban

Email
C09-16-2
6129-850

prof. dr. sc.
Mato Baotić

Email
C11-18
6129-812

prof. dr. sc.
Danko Basch

Email
B1-17
6129-644

prof. dr. sc.
Stjepan Bogdan

Email
C11-10
6129-619

prof. dr. sc.
Josip Knezović

Email
C11-19
6129-759

prof. dr. sc.
Mario Kovač

Email
C09-14
+385 (0)1 6129 577

prof. dr. sc.
Ivan Marković

Email
C11-09
6129-842

prof. dr. sc.
Hrvoje Mlinarić

Email
C09-17
6129-844

akademik prof. dr. sc.
Ivan Petrović

Email
C09-11
6129-713

prof. dr. sc.
Marija Seder

Email
C09-10
+385-1-6129-821

prof. dr. sc.
Mario Vašak

Izvanredni profesor

Email
C11-13
6129-617

izv. prof. dr. sc.
Ivana Bosnić

Email
C11-12
6129-861

izv. prof. dr. sc.
Igor Čavrak

Email
C11-07
6129-841

izv. prof. dr. sc.
Daniel Hofman

Email
C09-13
6129-785

izv. prof. dr. sc.
Vinko Lešić

Email
C09-06
6129-579

izv. prof. dr. sc.
Matko Orsag

Docent

Email
C13-02-1
6129-893

doc. dr. sc.
Anita Banjac
doc. dr. sc.
Đula Nađ

Email
C09-16-3
6129-529

doc. dr. sc.
Branimir Novoselnik

Email
C11-14
6129-628

doc. dr. sc.
Tamara Petrović

Viši asistent

Email
C11-17
6129-779

dr. sc.
Branimir Pervan

Email
C09-02-1
6129-561

dr. sc.
Frano Petric

Email
C09-09
6129-849

dr. sc.
Luka Petrović

Asistent

Email
C13-02-1
6129-893

Mateja Car
, mag. ing.

Email
C11-16
6129-666

Jurica Goričanec
, mag. ing.

Email
D-038
6129-564

Lovro Marković
, mag. ing.
Ana Milas
, mag. ing.
Vladimir Slošić
, univ. mag. ing. el. techn. inf.
Ana Šikić
, univ. mag. ing. el. techn. inf.

Vodeći istraživač

Email
C00-09
6129-541

dr. sc.
Igor Cvišić

Email
C09-16-1
0989056288

Email
C09-19-1
+385 1 6129 805

dr. sc.
Nikola Hure

Email
C13-02-1
6129-893

dr. sc.
Hrvoje Novak

Email
C09-07
6129-855

prof. emer. dr. sc.
Nedjeljko Perić

Email
C11-16
6129-829

dr. sc.
Marsela Polić

Iskusni istraživač

Email
C09-16-1
6129-577

dr. sc.
Anja Babić

Email
C00-12
6129-666

dr. sc.
Marko Car

Email
C11-16
6129-829

dr. sc.
Antun Ivanović
Luka Jelić
, dipl. ing.

Email
C09-16-3
6129-529

Ivan Župan
, mag. ing.

Zavodski suradnik

Email
C11-20
6129-791

dr. sc.
Leon Dragić
Mate Kovač
, univ. mag. ing. el. techn. inf.

Email
C11-15
+385 1 6129 796

prof. dr. sc.
Zdenko Kovačić
Stipe Mišković
, univ. mag. ing. comp.

Email
C11-20
6129-791

dr. sc.
Igor Piljić
Katarina Vukušić
, dipl. anglist

Voditeljica ureda u zavodu

Stručni suradnik u Zavodu

Email
C09-15-2
6129-799

Damir Josić
, mag. ing.

Administrator

Email
A-005
6129-591

Ana Golec
, prof.

Administrativno-financijski voditelj

Email
A-012
6129-542

Mirjana Stjepanović
, mag. oec.

U mirovini

Email
C09-18
6129-840

prof. dr. sc.
Zoran Vukić

Email
C11-18
6129-617

prof. dr. sc.
Mario Žagar

Vanjski suradnik

Email
C09-15-1
6129-866

Borna Bićanić
, mag. ing.
Robert Halar
, bacc. ing.
prof. dr. sc.
Željko Hocenski

Email
C11-16
01-6129-829

Ivan Hrabar
, mag. ing.
Nikolina Lednicki
, dipl. komunikolog

Email
C11-16
6129-829

dr. sc.
Damjan Miklić

Email
A-005
6129-591

Ivana Mikolić
, mag. ing.

Email
C11-17
6129-631

dr. sc.
Marin Orlić

Email
C11-16
6129-829

Juraj Oršulić
, mag. ing.

Email
 
6129-591

Tihana Sesar
, mag. oecol. et pn

Email
C09-18-2
6129-805

Nikola Stilinović
, mag. ing.
Marin Stipanov
, mag. ing.

Email
C09-16
6129-529

Ana Šelek
, mag. ing.
Ivo Vatavuk
, mag. ing.

Email
C11-07
6129-610

nasl. izv. prof. dr. sc.
Martin Žagar

OSTALI

Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Se