Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo

Znanstvena i stručna djelatnost Zavoda: Istraživanje algoritama upravljanja za različite procese i objekte (procesi i postrojenja u procesnoj industriji, slijedni sustavi, roboti, plovila i podmorska vozila). Upravljanje pH procesima. Upravljanje toplinskim izmjenjivačima. Primjena algoritama zasnovanih na neizrazitoj logici i neuronskim mrežama u upravljanju industrijskim, energetskim i transportnim postrojenjima i procesima, slijednim sustavima, robotima, te u upravljanju plovnim objekatima. Prediktivno upravljanje. Identifikacija procesa, adaptivno i robusno upravljanje u industrijskim uvjetima. Automatizacija procesa s diskretnim događajima. Fleksibilni proizvodni sustavi. Detekcija kvara, izolacija i prilagodba u energetskim postrojenjima, te kod plovnih objekata. Inteligentno upravljanje otporno na kvarove. Projektiranje i razvoj komunikacijskih sustava za procesnu automatizaciju. Razvoj ugrađenih računalnih sustava, aplikacijski orjentirane računalne arhitukture, projektiranje arhitektura mikroračunala. Razvoj jezika za opis sklopovlja pri projektiranju digitalnih sustava. Razvoj alata za projektiranje korištenjem računala. Metode za modeliranje i simuliranje računalnih sustava. Metode šifriranja i njihova primjena. Metode za sažimanje podataka i njihove sklopovske realizacije. Objektno orjentirani ditribuirani sustavi. Sustavi za daljinsko prikupljenje podataka i mjerenja. Elektronička trgovina - elektronički sustav za plaćanje usluga. Brzo renderiranje i sažimanje.

Predstojnik Zavoda

prof. dr. sc.
Stjepan Bogdan

Kontakt

(01) 6129 795
(01) 6129 809
 zari@fer.hr

Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo utemeljen je rješenjem, koje je doneseno na 100. sjednici Vijeća Tehničkog fakulteta održanoj 9. siječnja 1954. godine pod nazivom Zavod za kontrolne i signalne uređaje. Utemeljitelj Zavoda bio je prof. dr. sc. Vladimir Muljević.


Djelatnici i predmeti na Zavodu

Redoviti profesor

Email
C09-08
6129-854

Prof. dr. sc.
Željko Ban

Email
C09-16-2
6129-850

Prof. dr. sc.
Mato Baotić

Email
C11-18
6129-812

Prof. dr. sc.
Danko Basch

Email
C11-14
6129-644

Prof. dr. sc.
Stjepan Bogdan

Email
C11-19
6129-759

Prof. dr. sc.
Mario Kovač

Email
C11-15
6129-796

Prof. dr. sc.
Zdenko Kovačić

Email
C09-07
6129-855

Prof. dr. sc.
Nedjeljko Perić

Email
C09-17
6129-844

Prof. dr. sc.
Ivan Petrović

Email
C09-10
+385-1-6129-821

Prof. dr. sc.
Mario Vašak

Email
C09-18
6129-840

Prof. dr. sc.
Zoran Vukić

Izvanredni profesor

Email
C11-10
6129-619

Izv. prof. dr. sc.
Josip Knezović

Email
B1-15
6129-630

Izv. prof. dr. sc.
Nikola Mišković

Email
C11-09
6129-842

Izv. prof. dr. sc.
Hrvoje Mlinarić

Docent

Email
C11-13
6129-617

Doc. dr. sc.
Ivana Bosnić

Email
C11-12
6129-861

Doc. dr. sc.
Igor Čavrak

Email
C11-07
6129-841

Doc. dr. sc.
Daniel Hofman

Email
C09-13
6129-785

Doc. dr. sc.
Vinko Lešić

Email
C09-14
+385 (0)1 6129 577

Doc. dr. sc.
Ivan Marković

Email
C09-06
6129-579

Doc. dr. sc.
Matko Orsag

Email
C09-11
6129-713

Doc. dr. sc.
Marija Seder

Poslijedoktorand

Email
C09-19-2
6129-577

Dr. sc.
Đula Nađ

Email
C09-02-1
6129-561

Dr. sc.
Frano Petric

Email
C11-16
6129-829

Email
C11-16
6129-829

Asistent

Email
C11-16
6129-829

Barbara Arbanas
, mag. ing.

Email
C13-02-1
6129-893

Mateja Car
, mag. ing.

Email
C00-12
6129-666

Marko Car
, mag. ing.

Email
C09-15-1
6129-866

Anđela Čirjak
, univ. bacc. ing

Email
C11-20
6129-791

Alen Duspara
, mag. ing.

Email
C11-16
6129-829

Antun Ivanović
, mag. ing.
Igor Kvasić
, mag. ing.

Email
C13-02-1
6129-893

Hrvoje Novak
, mag. ing.

Email
C11-17
6129-631

Branimir Pervan
, mag. ing.

Email
C00-13
6129-541

Goran Popović
, mag. ing.

Vodeći istraživač

Email
C00-09
6129-541

Dr. sc.
Igor Cvišić

Istraživač

Email
C09-18-2
6129-577

Anja Babić
, mag. ing.

Email
C09-19-1
098/959-2121

Milan Marković
, mag. ing.

Email
C13-02-1
6129-893

Anita Martinčević
, mag. ing.

Mlađi istraživač

Email
C09-15-1
6129-866

Borna Bićanić
, mag. ing.
Filip Marić
, mag. ing.

Email
C09-09
6129-849

Juraj Peršić
, mag. ing.

Email
C09-15-1
6129-866

Tomislav Petković
, mag. ing.

Email
C09-09
6129-849

Luka Petrović
, mag. ing.

Email
C09-16
6129-529

Ana Šelek
, mag. ing.

Email
C09-16-3
6129-529

VIce Živković
, mag. ing.

Stručni suradnik

Email
C09-15-1
6129-799

Damir Josić
, struč. spec. ing. el.

Zavodski suradnik

Email
C11-20
6129-791

Leon Dragić
, mag. ing. comp.

Email
C09-02-1
01-6129-561

Ivan Hrabar
, mag. ing.

Email
C09-19-2
+385 1 6129 805

Dr. sc.
Nikola Hure

Email
C09-18-2
6129-805

Nadir Kapetanović
, mag. ing.

Email
C13-02-1
6129-893

Danko Marušić
, mag. ing.

Email
C11-16
6129-829

Juraj Oršulić
, mag. ing.

Email
C11-20
6129-791

Igor Piljić
, mag. ing. comp.

Email
C11-16
6129-829

Marsela Polić
, mag. ing.
Ivo Vatavuk
, mag. ing.

Email
C09-02-1
01-6129-561

Ante Zglav
, mag. ing.

Tajnik/ca

U mirovini

Email
C11-18
6129-617

Prof. dr. sc.
Mario Žagar

Suradnik

Alan Vukić
, mag. nov.

Vanjski suradnik

Prof. dr. sc.
Ivica Crnković

Email
C09-16-3
6129-805

Mladen Đalto
, mag. ing.
Prof. dr. sc.
Danica Kragić

Email
C11-16
6129-829

Dr. sc.
Damjan Miklić
Prof. dr. sc.
Manfred Morari

Email
C11-17
6129-631

Dr. sc.
Marin Orlić

Email
 
6129-591

Tihana Sesar
, mag. oecol. et pn

Email
C09-18-2
6129-805

Nikola Stilinović
, mag. ing.
Marin Stipanov
, mag. ing.

OSTALI

Email
A-005
6129-591

Ivana Mikolić
, mag. ing.

Email
A-012
6129-542

Mirjana Stjepanović
, dipl. oec.
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3