Radna tijela Fakultetskog vijeća za ak.god. 2018./2019. i 2019./2020.

 

Stalna radna tijela Fakultetskog vijeća za ak. god. 2018./2019. i 2019./2020.

Odbor za preddiplomske i diplomske studije
Odbor za doktorske studije
Odbor za izbore u zvanja
Odbor za istraživanje i inovacije
Odbor za cjeloživotno obrazovanje
Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom
Knjižnično povjerenstvo
Povjerenstvo za nagrade
Povjerenstvo za upis studenata
Povjerenstvo za stegovnu odgovornost studenata
Etičko povjerenstvo

Povremena radna tijela Fakultetskog vijeća za ak.god. 2018./2019. i 2019./2020.

  • Stručno vijeće studija "Transformatori"
  • Stručno vijeće studija "Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija"
    • prof. dr. sc. Gordan Ježić, predsjednik
    • dr. sc. Dražen Lučić, dopredsjednik
    • dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, član
    • dr. sc. Hrvoje Sikirić, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, član

Voditelji studija:


Obavijesti