Zavod za elektroakustiku

Opći razvoj znanja i tehnologije prate i djelatnici Zavoda te u posljednja dva desetljeća nastoje približiti postignuća Zavoda međunarodnim standardima. Ostvarena je suradnja sa srodnim sveučilištima u inozemstvu, podupiru se strukovne asocijacije, radi se na stručnim i znanstvenim projektima. Jedna od važnih premisa je interdisciplinarnost, pa članovi Zavoda sudjeluju u radu i na područjima medicine, ekologije i stručnog usavršavanja. Članovi Zavoda su u upravnim tijelima domaćih i međunarodnih strukovnih organizacija (AES, HAD, EAA, AAAA). Zbog širokog područja primjene akustike i elektroakustike relativno je velik interes mladih ljudi za stjecanjem odgovarajućih znanja i sudjelovanjem u znanstvenom i stručnom radu.

Osnivač i dugogodišnji predstojnik Zavoda bio je prof. dr. sc. Tihomil Jelaković. Nakon njegove smrti 1978. godine, rad i ideje prof. Jelakovića nastavljaju njegovi tadašnji suradnici prof. dr. sc. Miroslav Gregurić, prof. dr. sc. Ivan Jelenčić i prof. dr. sc. Branko Somek, od kojih su sepotonja dvojica izmjenjivala na mjestu predstojnika sve do njihove mirovine.

Zavod održava svoje stranice na adresi www.zea.fer.hr.

Predstojnik Zavoda

izv. prof. dr. sc.
Marko Horvat

Kontakt

 (01) 6129 640
(01) 6129 680
 zea@fer.hr
www.zea.fer.hr

Zavod za elektroakustiku je osnovan 1. listopada 1954. godine u okviru tadašnjeg Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Djelatnici i predmeti na Zavodu

Redoviti profesor

Email
C10-08
6129-964

prof. dr. sc.
Ivan Đurek

Email
C10-03
6129-862

prof. dr. sc.
Siniša Fajt

Email
C10-04
6129-620

prof. dr. sc.
Antonio Petošić

Izvanredni profesor

Email
C10-09
385 1 6129 852

izv. prof. dr. sc.
Marko Horvat

Docent

Email
C10-10
6129-720

doc. dr. sc.
Mia Suhanek

Asistent

Voditeljica ureda u zavodu

Voditelj ispitnog laboratorija

Email
C10-11
6129-797

U mirovini

Email
C10-03
6129-862

prof. dr. sc.
Bojan Ivančević

Email
C10-04
6129-620

izv. prof. dr. sc.
Mladen Maletić

Email
C10-10
6129-750

prof. dr. sc.
Branko Somek
prof. dr. sc.
Momir Vujnović

Vanjski suradnik

Email
C10-10
6129-822

dr. sc.
Petar Franček
doc. dr. sc.
Miljenko Krhen
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski