Međunarodna akreditacija ASIIN

FER je od 23. ožujka 2006. u skupini najboljih europskih fakulteta s međunarodnom akreditacijom

Međunarodnu akreditaciju preddiplomskih i diplomskih studijskih programa FER-a provela je ugledna akreditacijska agencija za studijske programe iz područja tehničkih znanosti, informatike, prirodoslovlja i matematike - ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e.V.).

Uspješan proces akreditacije proveden je za oba preddiplomska studijska programa: "Elektrotehnika i informacijska tehnologija" i "Računarstvo" te za sva tri diplomska studijska programa "Elektrotehnika i informacijska tehnologija", "Informacijska i komunikacijska tehnologija" i "Računarstvo". Istraživačka orijentacija FER-a potvrđena je i akademskim nazivima koje će dobiti studenti po završetku studija, a koji na engleskom jeziku glase: Bachelor of Science i Master of Science.

Tijekom procesa akreditacije, komisija agencije ASIIN postavila je nekoliko zahtjeva za promjenama programa i donijela nekoliko preporuka. Odlukom Fakultetskog vijeća udovoljeno je svim zahtjevima i većini preporuka, čime je uspješno privedena kraju prva faza akreditacije - 23. ožujka 2006. godine. Godinu dana kasnije, 23. ožujka 2007., zahvaljujući tome što je FER ispunio sve tražene uvjete, a što su potvrdili tehnički odbori i Akreditacijska komisija, ASIIN je produžio akreditaciju svih prethodno akreditiranih studijskih programa FER-a do 30. rujna 2011. godine.

U postupku četiri reakreditacije ASIIN je produžio akreditaciju studijskih programa FER-a do 30. rujna 2018. godine.

Ovim uspješnim postupkom akreditacije FER je potvrdio svoju europsku orijentaciju i dokazao svoju kvalitetu kroz strukturu, sadržaj i način provođenja studijskih programa te je prvo hrvatsko visoko učilište koje je međunarodno akreditirano.

Preslike akreditacija iz 2014. godine:

Akreditacije preddiplomskih nastavnih programa:

  • "Elektrotehnika i informacijska tehnologija",
  • "Računarstvo",

te akreditacije diplomskih nastavnih programa:

  • "Elektrotehnika i informacijska tehnologija",
  • "Informacijska i komunikacijska tehnologija",
  • "Računarstvo".

U drugom redu nalaze se pripadajuće oznake zadovoljavanja kriterija EUR-ACE i Euro-Inf.

 

 

 

 

Akreditacije preddiplomskih nastavnih programa "Elektrotehnika i informacijska tehnologija" (gore lijevo) i "Računarstvo" (gore desno), te akreditacije diplomskih nastavnih programa "Elektrotehnika i informacijska tehnologija" (dolje lijevo), "Informacijska i komunikacijska tehnologija" (dolje sredina) i "Računarstvo" (dolje desno)