Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  Marko Križmančić, mag. ing.

  Asistent, Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo

  Cooperative Aerial-Ground Multi-Robot System for Automated Construction Tasks

  Križmančić, Marko ; Arbanas, Barbara ; Petrović, Tamara ; Petric, Frano ; Bogdan, Stjepan
  Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
  IEEE Robotics and Automation Letters

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2019.
  Na zavodu od:
  2019.