Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
    Marijana Peti, mag. ing.

    Mlađi istraživač, Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski

    Sveučilišni diplomski