Fakultetske službe

O svakodnevnom funkcioniranju fakulteta brine stotinjak djelatnika i djelatnica fakulteta zaposlenih u fakultetskim službama.

Tajništvo fakulteta

Tajništvo Fakulteta obavlja upravno-administrativne i stručno-tehničke poslove.

Glavni tajnik: Goran Ranogajec, dipl. iur.

Službe Tajništva:

Ured dekana

Ana Fadljević
01/6129-642

Opća služba

Iva Pesić, dipl. iur.

Kadrovska služba

Jelena Lončar, dipl. iur.

Služba održavanja

Mladen Pevac, mag. ing.

Služba zaštite na radu i zaštite od požara

Miroslav Šladarec, dipl. ing.


Služba za odnose s javnošću

Ira Vince, univ. mag. ing. mech., MBA
098 452 202
pr@fer.hr

 

 

 

Financijska služba

Financijska služba obavlja zajedničke računovodstvene i
knjigovodstvene djelatnosti Fakulteta.

Tajana Abramović Težak, dipl. oec.
01/6129-722

 

 

Središnja knjižnica

Središnja knjižnica djeluje s temeljnom svrhom unapređenja i potpomaganja obrazovnog, stručnog i znanstvenog rada u području tehničkih znanosti.

Branka Marijanović, mag. bibl.

 Stranice Središnje knjižnice

 

 

Centar informacijske potpore

Centar informacijske potpore je ustrojbena jedinica koja obavlja poslove informacijske potpore, razvoja informacijskih sustava, upravljanja računalnom mrežom, nadzora nad informacijskom sigurnošću, tehnološke potpore nastavi i e-obrazovanju, organizaciji nastave te organizacijom zajedničkih računalnih resursa.

Svebor Prstačić, dipl. ing.

 Stranice Centra informacijske potpore

Centar karijera

Centar karijera objedinjuje brojne aktivnosti namijenjene studentima pripremnog dijela studija, studentima završnog dijela studija, studentima koji su diplomirali u zadnje dvije godine te alumnima FER-a. 

 Iva Gospodnetić, mag. pshych.

 Stranice Centra karijera

 

Centar za potporu istraživanju

Centar za potporu istraživanju (CePI) podupire istraživanja i rad na projektima i međunarodnu istraživačku suradnju te daje potporu pitanjima intelektualnoga vlasništva i transfera tehnologije.

Mirjana Dozan, dipl. ing., MBA.

 Stranica Centra za potporu istraživanju