Seminar za stjecanje generičkih vještina - Etika autonomnih i inteligentnih sustava

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Cilj je vještine upoznati doktorske studente s etičkim aspektima projektiranja, proizvodnje i primjene autonomnih i inteligentnih sustava te ih time učiniti svjesnim potencijalno širih posljedica njihova profesionalnog djelovanja. U žarištu će biti načela razrađena u studiji Ethically Aligned Design Globalne inicijative za etiku autonomnih i inteligentnih sustava Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE): ljudska prava, dobrobit, upravljanje podacima, učinkovitost, transparentnost, odgovornost, svijest o mogućim zloupotrebama i kompetentnost. Bit će razmotrena i osnovna filozofska stajališta o umjetnoj inteligenciji i s njome povezanim vrijednosnim pitanjima, kao što su autonomija, pravednost, diskriminacija, privatnost i sl. Provedba vještine uključivat će uvodno predavanje o relevantnim etičkim pojmovima i stajalištima te više interaktivnih radionica na kojima će studenti raspravljati o konkretnim primjerima primjene i pokušajima reguliranja primjene autonomnih i inteligentnih sustava u različitim područjima ljudskoga života.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

The IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems. (2019.), Ethically Aligned Design: A Vision for Prioritizing Human Well-being with Autonomous and Intelligent Systems, prvo izdanje., IEEE (Online: https://standards.ieee.org/content/ieee-standards/en/industry-connections/ec/ autonomous-systems.html)
Paula Boddington (2017.), Towards a Code of Ethics for Artificial Intelligence, Springer

Za studente

Izvedba

ID 211288
  Ljetni semestar
0 ECTS
R0 Engleski jezik