Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    Mirjana Stjepanović, dipl. oec.