Informacije o donacijama

Informacije o dodijeljenim sredstvima FER-a u 2020. godini dostupne su ovdje.

Informacije o dodijeljenim sredstvima FER-a u 2019. godini dostupne su ovdje.

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva je u 2018. godini donirao ukupno 611.597,16 kuna, od čega:

  • 560.631,00 kuna donirano udrugama i
  • 50.966,16 kuna donirano javnim ustanovama.

 

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva je u 2017. godini donirao ukupno 281.621,27 kuna, od čega:

  • 276.621,27 kuna donirano udrugama i
  • 5.000,00 kuna donirano javnim ustanovama.

 

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva je u 2016. godini donirao ukupno 254.554,80 kuna, od čega:

  • 180.000,00 kuna donirano udrugama;
  • 59.554,80 kuna donirano javnim ustanovama i
  • 15.000,00 kuna donirano jedinicama lokalne samouprave.