Informacije o donacijama

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva je u 2016. godini donirao ukupno 254.554,80 kuna, od čega:

  • 180.000,00 kuna donirano udrugama;
  • 59.554,80 kuna donirano javnim ustanovama i
  • 15.000,00 kuna donirano jedinicama lokalne samouprave.