Savjetovanja s javnošću

Plan savjetovanja s javnošću za 2024. godinu

 

Nacrt Pravilnika o oduzimanju akademskog naziva

Nacrt Kodeksa ponašanja studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

 

Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Nacrt Statuta Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva

 

Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu

Nacrt Statutarne odluke o izmjeni Statuta Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva

 

Plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu

Nacrt Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata

 

Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu

Nacrt Pravilnika o sveučilišnom prijediplomskom i diplomskom studiju

 

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu

Nacrt Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva

Nacrt Odluke o uvjetima i visini naknade za prijenos tehnologije

 

Plan savjetovanja s javnošću za 2017. godinu

Nacrt Pravilnika o zaštiti od požara

Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Nacrt Pravilnika o poslovnoj i profesionalnoj tajni