Rektori i prorektori Sveučilišta u Zagrebu

Rektor

prof. dr. sc. Branko Jeren

  • ak. god. 1997./1998. (od 9. 2. 1998.) - 2001./2002. (do 7. 4. 2002.)

Prorektori

akademik prof. emer. dr. sc. Hrvoje Babić

  • prorektor za znanost, 1991. - 1994.

akademik prof. dr. sc. Hrvoje Požar

  • prorektor, ak. god. 1970./1971. i 1971./1972.