Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja

Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja najstariji je Zavod i preteča Fakulteta elektrotehnike i računarstva i ujedno najstarija znanstveno-nastavna jedinica na području elektrotehnike u Hrvatskoj.

Zavod pokriva tri osnovna nastavna područja: osnove elektrotehnike, mjerenja u elektrotehnici i teorijsku elektrotehniku.

Preko 15.000 inženjera elektrotehnike i računarstva steklo je temeljno obrazovanje iz teorije električkih krugova i mreža, teorije elektromagnetskih polja i valova i mjerenja u elektrotehnici.

U Zavodu je obranjeno oko 60 doktorskih disertacija i oko 150 magistarskih radnji. Napisano je više sveučilišnih udžbenika i skripata.

Zavod ima vrlo uspješnu suradnju s industrijom i gospodarstvom koja je rezultirala velikim brojem studija, elaborata i ekspertiza.

Članovi Zavoda sudjelovali su u uvođenju visokih tehnologija u hrvatsku industriju (CAD/CAM), dali doprinos u vrhunskoj mjernoj tehnici (naponska vaga) i na području telekomunikacija.

Predstojnik Zavoda

prof. dr. sc.
Damir Pintar

Kontakt

+385 1 6129 753
+385 1 6129 571
oem@fer.hr
 

Zavod je utemeljen 1924. godine.


Djelatnici i predmeti na Zavodu

Redoviti profesor

Email
C06-06
6129-776

prof. dr. sc.
Martin Dadić

Email
C03-13
6129-679

prof. dr. sc.
Damir Ilić

Email
C03-05
6129-709

prof. dr. sc.
Ivan Leniček

Email
C03-04
6129-650

prof. dr. sc.
Roman Malarić

Email
C06-11
6129-686

prof. dr. sc.
Damir Pintar

Email
B1-16
6129-630

prof. dr. sc.
Bojan Trkulja

Izvanredni profesor

Email
C06-18
6129-7**

izv. prof. dr. sc.
Bruno Blašković

Email
C03-07
6129-600

izv. prof. dr. sc.
Luka Ferković

Email
C03-09
6129-807

izv. prof. dr. sc.
Hrvoje Hegeduš

Email
A-007
6129-753

izv. prof. dr. sc.
Marko Jurčević

Email
C03-04
6129-729

izv. prof. dr. sc.
Petar Mostarac

Email
C06-17
6129-756

izv. prof. dr. sc.
Mirko Randić

Email
C06-12
6129-777

izv. prof. dr. sc.
Mihaela Vranić

Docent

Email
C06-08
6125-616

doc. dr. sc.
Ana Drandić

Email
C06-13
6129-746

doc. dr. sc.
Luka Humski

Email
C06-14
6129-763

Viši asistent

Email
C03-14
6129-749

dr. sc.
Jure Konjevod

Asistent

Email
C06-05
6129-616

Mario Filipašić
, univ. mag. ing. el. techn. inf.

Mlađi istraživač

Dario Šimunović
, univ. mag. ing, comp.

Voditeljica ureda u zavodu

Viši laborant 2. vrste

Stručni suradnik u Zavodu

Email
C03-05
6129-709

dr. sc.
Alan Šala

Laborant

U mirovini

Email
C06-09
6129-629

prof. dr. sc.
Sead Berberović

Email
C03-07
6129-600

prof. dr. sc.
Mladen Boršić

Email
C03-10
6129-676

Ivica Kunšt
, dipl. ing.

Email
C06-16
6129-831

prof. dr. sc.
Zoran Skočir

Email
C06-07
6129-811

prof. dr. sc.
Željko Štih

Email
C03-12
6129-806

prof. dr. sc.
Dušan Vujević

Vanjski suradnik

doc. dr. sc.
Marko Banek
nasl. izv. prof. dr. sc.
Žarko Janić

Email
C06-13
6129-746

prof. dr. sc.
Petar Knežević
doc. dr. sc.
Dalibor Kuhinek
prof. dr. sc.
Darko Landek
nasl. izv. prof. dr. sc.
Jadranka Pečar-Ilić
nasl. prof. dr. sc.
Dubravko Sabolić
prof. dr. sc.
Damir Semenski
doc. dr. sc.
Danijel Šestan
prof. dr. sc.
Davor Zvizdić
doc. dr. sc.
Tomislav Župan
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6