Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja

Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja najstariji je Zavod i preteča Fakulteta elektrotehnike i računarstva i ujedno najstarija znanstveno-nastavna jedinica na području elektrotehnike u Hrvatskoj.

Zavod pokriva tri osnovna nastavna područja: osnove elektrotehnike, mjerenja u elektrotehnici i teorijsku elektrotehniku.

Preko 15.000 inženjera elektrotehnike i računarstva steklo je temeljno obrazovanje iz teorije električkih krugova i mreža, teorije elektromagnetskih polja i valova i mjerenja u elektrotehnici.

U Zavodu je obranjeno oko 60 doktorskih disertacija i oko 150 magistarskih radnji. Napisano je više sveučilišnih udžbenika i skripata.

Zavod ima vrlo uspješnu suradnju s industrijom i gospodarstvom koja je rezultirala velikim brojem studija, elaborata i ekspertiza.

Članovi Zavoda sudjelovali su u uvođenju visokih tehnologija u hrvatsku industriju (CAD/CAM), dali doprinos u vrhunskoj mjernoj tehnici (naponska vaga) i na području telekomunikacija.

Predstojnik Zavoda

izv. prof. dr. sc.
Bojan Trkulja

Kontakt

+385 1 6129 753
+385 1 6129 571
oem@fer.hr
 

Zavod je utemeljen 1924. godine.


Djelatnici i predmeti na Zavodu

Redoviti profesor

Email
C06-09
6129-629

prof. dr. sc.
Sead Berberović

Email
C06-06
6129-776

prof. dr. sc.
Martin Dadić

Email
C03-13
6129-679

prof. dr. sc.
Damir Ilić

Email
C06-13
6129-746

prof. dr. sc.
Petar Knežević

Email
C03-05
6129-709

prof. dr. sc.
Ivan Leniček

Email
C03-04
6129-650

prof. dr. sc.
Roman Malarić

Email
C06-08
6129-656

prof. dr. sc.
Željko Štih

Email
C06-04
6129-735

prof. dr. sc.
Bojan Trkulja

Izvanredni profesor

Email
C06-18
6129-7**

izv. prof. dr. sc.
Bruno Blašković

Email
C03-07
6129-600

izv. prof. dr. sc.
Luka Ferković

Email
C03-09
6129-807

izv. prof. dr. sc.
Hrvoje Hegeduš

Email
C03-14
6129-753

izv. prof. dr. sc.
Marko Jurčević

Email
C06-11
6129-686

izv. prof. dr. sc.
Damir Pintar

Email
C06-17
6129-756

izv. prof. dr. sc.
Mirko Randić

Email
B1-17
6129-602

izv. prof. dr. sc.
Mihaela Vranić

Docent

Email
C03-04
6129-729

doc. dr. sc.
Petar Mostarac

Poslijedoktorand

Email
C06-05
6125-616

dr. sc.
Ana Drandić

Email
C06-14
6129-763

dr. sc.
Luka Humski

Email
C03-14
6129-749

dr. sc.
Jure Konjevod

Vodeći istraživač

Email
C08-21
6129-843

Matija Šulc
, mag. ing.

Istraživač

Voditelj

Email
C06-14
6129-763

Stručni suradnik

Email
C03-10
6129-676

Ivica Kunšt
, dipl. ing.

Zavodski suradnik

Email
C06-20
6129-760

izv. prof. dr. sc.
Šandor Dembitz

Viši laborant 2. vrste

Laborant

U mirovini

Email
C06-07
6129-811

akademik prof. emer. dr. sc.
Zijad Haznadar

Email
C03-12
6129-806

prof. dr. sc.
Dušan Vujević

Vanjski suradnik

doc. dr. sc.
Marko Banek
izv. prof. dr. sc.
Žarko Janić
doc. dr. sc.
Dalibor Kuhinek
prof. dr. sc.
Darko Landek
nasl. izv. prof. dr. sc.
Jadranka Pečar-Ilić
prof. dr. sc.
Damir Semenski
prof. dr. sc.
Davor Zvizdić
doc. dr. sc.
Tomislav Župan
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski