Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja

Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja najstariji je Zavod i preteča Fakulteta elektrotehnike i računarstva i ujedno najstarija znanstveno-nastavna jedinica na području elektrotehnike u Hrvatskoj.

Zavod pokriva tri osnovna nastavna područja: osnove elektrotehnike, mjerenja u elektrotehnici i teorijsku elektrotehniku.

Preko 15.000 inženjera elektrotehnike i računarstva steklo je temeljno obrazovanje iz teorije električkih krugova i mreža, teorije elektromagnetskih polja i valova i mjerenja u elektrotehnici.

U Zavodu je obranjeno oko 60 doktorskih disertacija i oko 150 magistarskih radnji. Napisano je više sveučilišnih udžbenika i skripata.

Zavod ima vrlo uspješnu suradnju s industrijom i gospodarstvom koja je rezultirala velikim brojem studija, elaborata i ekspertiza.

Članovi Zavoda sudjelovali su u uvođenju visokih tehnologija u hrvatsku industriju (CAD/CAM), dali doprinos u vrhunskoj mjernoj tehnici (naponska vaga) i na području telekomunikacija.

Predstojnik Zavoda

izv. prof. dr. sc.
Damir Pintar

Kontakt

+385 1 6129 753
+385 1 6129 571
oem@fer.hr
 

Zavod je utemeljen 1924. godine.


Djelatnici i predmeti na Zavodu

Redoviti profesor

Email
C06-09
6129-629

prof. dr. sc.
Sead Berberović

Email
C06-06
6129-776

prof. dr. sc.
Martin Dadić

Email
C03-13
6129-679

prof. dr. sc.
Damir Ilić

Email
C06-13
6129-746

prof. dr. sc.
Petar Knežević

Email
C03-05
6129-709

prof. dr. sc.
Ivan Leniček

Email
C03-04
6129-650

prof. dr. sc.
Roman Malarić

Email
C06-07
6129-811

prof. dr. sc.
Željko Štih

Izvanredni profesor

Email
C06-18
6129-7**

izv. prof. dr. sc.
Bruno Blašković

Email
C03-07
6129-600

izv. prof. dr. sc.
Luka Ferković

Email
C03-09
6129-807

izv. prof. dr. sc.
Hrvoje Hegeduš

Email
C03-14
6129-753

izv. prof. dr. sc.
Marko Jurčević

Email
C03-04
6129-729

izv. prof. dr. sc.
Petar Mostarac

Email
C06-11
6129-686

izv. prof. dr. sc.
Damir Pintar

Email
C06-17
6129-756

izv. prof. dr. sc.
Mirko Randić
izv. prof. dr. sc.
Mihaela Vranić

Poslijedoktorand

Email
C06-05
6125-616

dr. sc.
Ana Drandić

Email
C06-14
6129-763

dr. sc.
Luka Humski

Email
C03-14
6129-749

dr. sc.
Jure Konjevod

Asistent

Email
C06-05
6129-616

Mario Filipašić
, mag. ing.

Vodeći istraživač

Email
C08-21
6129-843

Matija Šulc
, mag. ing.

Istraživač

Stipan Ljudevit Drmić
, univ. bacc. ing

Email
C03-05
6129-709

dr. sc.
Alan Šala

Voditelj

Email
C06-14
6129-763

Stručni suradnik

Email
C03-05
6129-632

Filip Barišić
, mag. ing.

Zavodski suradnik

Email
C06-20
6129-760

izv. prof. dr. sc.
Šandor Dembitz
Leon Kahlina
, mag. phys.

Voditeljica ureda u zavodu

Viši laborant 2. vrste

Laborant

U mirovini

Email
C03-10
6129-676

Ivica Kunšt
, dipl. ing.

Email
C06-16
6129-831

prof. dr. sc.
Zoran Skočir

Email
C03-12
6129-806

prof. dr. sc.
Dušan Vujević
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6