Laboratorij računalnog inženjerstva 1

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Laboratorijski zadatci grupirani su u 3 područja, a oblikovani su tako da budu komplementarni gradivu obuhvaćenom predavanjima. Napredni algoritmi i strukture podataka: pohranjivanje i dohvat informacija koristeći napredne strukture lista i stabala te raspršenog adresiranja, algoritmi nad grafovima i postupci optimiranja. Računala i procesi: rješavanje problema obrađenih na predavanjima programiranjem mikroračunala u simuliranoj okolini. Multimedijski sustavi: evaluacija multimedijskih algoritama poput algoritama za kompresiju slika i videa, usluge zasnovane na multimedijskom sadržaju, ugradnja poslovnih pravila u multimedijske aplikacije.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Računalno inženjerstvo - profil
(1. semestar)

Opće kompetencije

Duboko razumijevanje načela i teorijskih postavki naprednih algoritama i struktura podataka, računala i procesa te multimedijskih sustava potrebnih za rješavanje složenih inženjerskih problema na području računarstva. Sposobnost oblikovanja i provedbe analize, modeliranja, simulacije i eksperimentalnih istraživanja. Sposobnost rješavanja problema koji se prvi put susreću, koji nisu potpuno definirani i nemaju jednoznačnu specifikaciju. Sposobnost formulacije problema i kritičke evaluacije rješenja.

Ishodi učenja

 1. pokazati rješenja tipičnih problema primjene mikroračunala u procesu korištenjem mikrokontrolera [Računala i procesi]
 2. analizirati primjenjivost rješenja na stvarni proces [Računala i procesi]
 3. ocijeniti multimedijske algoritame poput algoritama za kompresiju slika i videa, usluge zasnovane na multimedijskom sadržaju
 4. integrirati poslovna pravila u multimedijske aplikacije
 5. dizajnirati pohranjivanje i dohvat informacija koristeći napredne strukture lista i stabala te raspršenog adresiranja
 6. dizajnirati algoritme nad grafovima i postupke optimiranja

Oblici nastave

Predavanja

Računala i procesi: upoznavanje s korištenim alatima i načinom izrade laboratorijskih vježbi. MAS: Upoznavanje sa projektinim zadatkom, tehnologijama koje stoje na raspolaganju za rješenje i očekivanim funkcionalnostima.

Laboratorijske vježbe

Računala i procesi: rješavanje problema obrađenih na predavanjima programiranjem mikroračunala u simuliranoj okolini.

Konzultacije

Profesori i asistenti dostupni su za konzultacije na temelju prethodnog dogovora i u obznanjenim terminima.

Programske vježbe

Računala i procesi: Samostalna priprema za vježbe - rješavanje problema obrađenih na predavanjima programiranjem mikroračunala u simuliranoj okolini. MAS: Izvesti mikroračunalni sustav sličan fotoaparatu koji sliku komprimira u JPG format i digitalno kriptira, preko mreže prenosi kriptiranu sliku na središnji sustav na PC računalu gdje se obavlja dekriptiranje uz pomoć pametne kartice te slika prikazuje korisniku.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 100 % 0 % 0 %
Napomena / komentar

Računala i procesi: obavezna je uspješna odrada svih laboratorijskih vježbi za dobivanje potpisa iz predmeta. Ispit nije moguće položiti na ispitnom roku, već samo kroz kontinuiranu nastavu predajom laboratorijskih vježbi u naznačenim terminima.

Tjedni plan nastave

 1. Napredni algoritmi i strukture podataka: pohranjivanje i dohvat informacija koristeći napredne strukture lista i stabala te raspršenog adresiranja, algoritmi nad grafovima i postupci optimiranja.
 2. Multimedijski sustavi: evaluacija multimedijskih algoritama poput algoritama za kompresiju slika i videa, usluge zasnovane na multimedijskom sadržaju, ugradnja poslovnih pravila u multimedijske aplikacije.
 3. Računala i procesi: laboratorijska vježba (programiranje mikroračunala u simuliranoj okolini).
 4. Napredni algoritmi i strukture podataka: pohranjivanje i dohvat informacija koristeći napredne strukture lista i stabala te raspršenog adresiranja, algoritmi nad grafovima i postupci optimiranja.
 5. Multimedijski sustavi: evaluacija multimedijskih algoritama poput algoritama za kompresiju slika i videa, usluge zasnovane na multimedijskom sadržaju, ugradnja poslovnih pravila u multimedijske aplikacije.
 6. Računala i procesi: laboratorijska vježba (programiranje mikroračunala u simuliranoj okolini).
 7. Napredni algoritmi i strukture podataka: pohranjivanje i dohvat informacija koristeći napredne strukture lista i stabala te raspršenog adresiranja, algoritmi nad grafovima i postupci optimiranja.
 8. Multimedijski sustavi: evaluacija multimedijskih algoritama poput algoritama za kompresiju slika i videa, usluge zasnovane na multimedijskom sadržaju, ugradnja poslovnih pravila u multimedijske aplikacije.
 9. Računala i procesi: laboratorijska vježba (programiranje mikroračunala u simuliranoj okolini).
 10. Napredni algoritmi i strukture podataka: pohranjivanje i dohvat informacija koristeći napredne strukture lista i stabala te raspršenog adresiranja, algoritmi nad grafovima i postupci optimiranja.
 11. Multimedijski sustavi: evaluacija multimedijskih algoritama poput algoritama za kompresiju slika i videa, usluge zasnovane na multimedijskom sadržaju, ugradnja poslovnih pravila u multimedijske aplikacije.
 12. Računala i procesi: laboratorijska vježba (programiranje mikroračunala u simuliranoj okolini).
 13. Napredni algoritmi i strukture podataka: pohranjivanje i dohvat informacija koristeći napredne strukture lista i stabala te raspršenog adresiranja, algoritmi nad grafovima i postupci optimiranja.
 14. Multimedijski sustavi: evaluacija multimedijskih algoritama poput algoritama za kompresiju slika i videa, usluge zasnovane na multimedijskom sadržaju, ugradnja poslovnih pravila u multimedijske aplikacije.
 15. Računala i procesi: laboratorijska vježba (programiranje mikroračunala u simuliranoj okolini).

Literatura

R. Schaumann, M. E. Van Valkenburg (2001.), Design of Analog Filters, Oxford UP
S. Franco (2002.), Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits, McGraw Hill
D. Seršić, S. Lončarić, T. Petković (2005.), Random Processes in Systems Laboratory, FER-ZESOI
(2005.), MATLAB User Manual, The MathWorks Inc.

Za studente

Izvedba

ID 86473
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
10 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
60 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

87.5 izvrstan
75 vrlo dobar
62.5 dobar
50 dovoljan