Zavod za primijenjeno računarstvo

Zavod za primijenjeno računarstvo formiran je krajem 2005. iz Grupe računarske znanosti koja je djelovala unutar Zavoda za primijenjenu matematiku. Znanstvena djelatnost je pretežito potaknuta problemima koji se javljaju u stvarnom svijetu i predstavljaju poticaj za istraživanje.

Znanstveni rad je potaknut opisanim praktičnim projektima. U početku su prevladavale numeričke metode. Kasnije prevladavaju teme programskog inženjerstva, distribuiranih baza podataka, udaljenog učenja, aplikacija usmjerenih na Web i analize slučajeva iz prakse. Oko stotinu znanstvenih i stručnih radova je međunarodno objavljeno, uglavnom na konferencijama, a dio u časopisima i knjigama.

Zavod održava svoje stranice na adresi www.zpr.fer.hr.

Predstojnik Zavoda

prof. dr. sc.
Krešimir Fertalj

Kontakt

 (01) 6129 915
 (01) 6129 915
zpr@fer.hr
 www.zpr.fer.hr

Zavod je utemeljen 2005. godine.


Djelatnici i predmeti na Zavodu

Redoviti profesor

Email
D-367
+385 1 6129-916

Prof. dr. sc.
Mirta Baranović

Email
D-369
6129-918

Prof. dr. sc.
Krešimir Fertalj

Email
D-366
6129-917

Prof. dr. sc.
Vedran Mornar

Izvanredni profesor

Email
D-262-1
6129-583

Izv. prof. dr. sc.
Ivica Botički

Email
A-000
6129-630

Izv. prof. dr. sc.
Gordan Gledec

Email
D-263
6129-534

Izv. prof. dr. sc.
Nikica Hlupić

Email
D-373
6129-790

Izv. prof. dr. sc.
Igor Mekterović

Email
D-262
6129-532

Izv. prof. dr. sc.
Boris Vrdoljak

Docent

Email
D-374-1
6129-864

Doc. dr. sc.
Marina Bagić Babac

Email
D-370
6129-923

Doc. dr. sc.
Ljiljana Brkić

Email
D-262
6129-583

Doc. dr. sc.
Mirjana Domazet-Lošo

Email
D-262-2
6129-531

Doc. dr. sc.
Zdravko Galić

Email
D-374-1
6129-864

Doc. dr. sc.
Boris Milašinović

Email
D-374
6129-879

Doc. dr. sc.
Slaven Zakošek

Poslijedoktorand

Email
D-263
6129-951

Dr. sc.
Mario Brčić

Asistent

Email
D-365
6129 512

Petar Djerasimović
, dipl. ing.

Email
D-258-2
6129-574

Tomislav Jagušt
, dipl. ing.

Email
D-258*
6129-539

Danijel Mlinarić
, dipl. ing.

Email
D-263
6129-951

Marina Ptiček
, mag. ing.
Ivan Srdić
, mag. ing.

Email
D-258-2
6129-574

Fran Tonković
, mag. ing. comp.

Zavodski suradnik

Email
D-368
6129-919

Prof. dr. sc.
Damir Kalpić

Email
D-263
6129-951

Dr. sc.
Dalibor Krleža

Email
D-258-1
6129-539

Tomislav Rajnović
, dipl. ing.

Tajnik/ca

Vanjski suradnik

Email
D-373
6129-892

Mr. sc.
Jasenka Anzil
Ivo Beroš
, dipl. ing.

Email
 
4860084

Dr. sc.
Zoran Bohaček

Email
D-262
6129-532

Prof. dr. sc.
Nikola Hadjina
Izv. prof. dr. sc.
Nataša Hoić-Božić
Doc. dr. sc.
Strahil Ristov
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3