Zavod za telekomunikacije

Zavod je osnovan s ciljem rješavanja znanstvenih i tehničkih problema iz područja telekomunikacija, kako u industriji tako i u primjeni te školovanju stručnih i znanstvenih kadrova.

Jedan od osnovnih zadataka Zavoda postavljenih pri njegovom osnivanju bio je i ostvarenje suradnje s ostalim stručnim i znanstvenim institucijama, posebno s gospodarstvom te u okviru te suradnje stalno usavršavanje nastavne djelatnosti.

Zavod održava svoje stranice na adresi www.tel.fer.hr.

Predstojnik Zavoda

prof. dr. sc.
Gordan Ježić

Kontakt

 (01) 6129 810
(01) 6129 832
tel@fer.hr
 www.tel.fer.hr

Zavod za telekomunikacije osnovan je 1951. godine.


Djelatnici i predmeti na Zavodu

Redoviti profesor

Email
C08-14
6129-727

Prof. dr. sc.
Alen Bažant

Email
C07-11
6129-787

Prof. dr. sc.
Željka Car

Email
C08-07
6129-819

Prof. dr. sc.
Dragan Jevtić

Email
C07-10
6129-825

Prof. dr. sc.
Gordan Ježić

Email
C08-12
6129-801

Prof. dr. sc.
Mario Kušek

Email
C07-08
6129-757

Prof. dr. sc.
Maja Matijašević

Email
C08-10
6129-635

Prof. dr. sc.
Igor S. Pandžić

Email
C07-12
6129-761

Prof. dr. sc.
Ivana Podnar Žarko

Izvanredni profesor

Email
C07-07
6129-827

Izv. prof. dr. sc.
Miljenko Mikuc

Email
C08-16
6129-848

Izv. prof. dr. sc.
Vedran Podobnik

Email
C07-06
6129-745

Izv. prof. dr. sc.
Krešimir Pripužić

Email
C08-06
+385 1 6129-768

Izv. prof. dr. sc.
Lea Skorin-Kapov

Docent

Email
C08-08
+385.1.6129.778

Doc. dr. sc.
Željko Ilić

Email
C07-06
6129-745

Doc. dr. sc.
Marin Vuković

Poslijedoktorand

Email
C07-04
6129-658

Dr. sc.
Matija Džanko

Asistent

Email
C08-19
6129-718

Aleksandar Antonić
, mag. ing.

Email
C07-01
6129-769

Dr. sc.
Jurica Babić


C07-16
6129-755

Ivan Bartolec
, mag. ing.

Email
C08-04
6129-838

Damjan Katušić
, mag. ing.

Email
C07-16
6129-755

Irena Oršolić
, mag. ing.

Email
C07-18
6129-592

Marko Pavelić
, mag. ing.

Email
C07-18
6129-592

Denis Salopek
, mag. ing.

Email
C07-04
6129-658

Dr. sc.
Pavle Skočir

Email
C08-04
6129-755

Ivan Slivar
, mag. ing.

Email
C08-04
6129-838

Renato Šoić
, mag. ing.

Email
C08-03
6129-731

Dr. sc.
Darko Štriga

Email
C08-21
6129-843

Matija Šulc
, mag. ing.

Email
C07-01
6129-769

Matea Žilak
, mag. ing.

Istraživač

Email
C07-16
6129-755

Mlađi istraživač

Email
C07-14
6129-751

Luka Abramušić
, univ. bacc. ing

Email
C08-19
6129-718

Petar Krivić
, mag. ing.

Email
C07-14
6129-751

Lucija Petricioli
, mag. ing.

Email
C07-14
6129-751

Ivan Sičić
, univ. bacc. ing

Stručni suradnik

Email
C07-05
6129-737

Marko Zec
, dipl. ing.

Zavodski suradnik

Email
C07-01
6129-769

Ivana Gače
, univ. bacc. ing
Jasna Janković
, univ. bacc. ing

Email
C07-01
6129-769

Hrvoje Vdović
, mag. ing.

Tajnik/ca

U mirovini

Email
C08-17
6129-794

Prof. dr. sc.
Mladen Kos

Email
C08-15
6129-802

Prof. dr. sc.
Ignac Lovrek

Email
C07-13
6129-752

Prof. dr. sc.
Branko Mikac

Vanjski suradnik

Email
 
01/3653857

Izv. prof. dr. sc.
Saša Dešić
Doc. dr. sc.
Ivan Gojmerac
Izv. prof. dr. sc.
Denis Gračanin

Email
C07-16
6129-755

Dr. sc.
Tomislav Grgić

Email
 
01/3654734

Nasl. izv. prof. dr. sc.
Darko Huljenić

Email
C07-01
6129-769

Marina Ivić
, mag. oec.
Prof. dr. sc.
Amela Jukan
Doc. dr. sc.
Marko Lacković
Izv. prof. dr. sc.
Krešimir Matković
Tomislav Pejša
, dipl. ing.

Email
C08-18
6129-731

Prof. dr. sc.
Nina Skorin-Kapov

Email
C08-03
6129-731

Vanja Smailović
, mag. ing.
Prof. dr. sc.
Kimon P. Valavanis
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6