Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

Znanstvenoistraživačka djelatnost Zavoda odvija se u područjima analize, razvoja i konstrukcije elektroničkih sustava, obradbe signala i slika, teorije električnih mreža i sustava, elektroničkih mjerenja i instrumentacije, biomedicinske elektronike, bioinformatike, računalnih mreža i modernih informacijskih i komunikacijskih sustava. Za nastavu i znanstvenoistraživački rad Zavod ima potreban prostor, alate i opremu, mjernu instrumentaciju te računalnu i komunikacijsku infrastrukturu.

Za znanstveno istraživački rad na Zavodu postoje specijalizirani laboratoriji i grupe kao što su: Grupa za naprednu instrumentaciju, Laboratorij za napredne medode obrade signala, Advanced Shape Reconstruction and Registration Laboratory (SHARK Lab), Laboratorij za analognu i mješovitu obradu signala, Laboratorij za računalnu biologiju, Grupa za elektroničku i biomedicinsku instrumentaciju, Laboratorij za obradu slika, Laboratorij za sustave i signale, Grupa za senzore i elektroničku instrumentaciju, Grupa za obradu signala i dizajn sustava te Grupa za obradu govora i signala. Suradnici Zavoda sudjeluju u brojnim domaćim i stranim znanstveno istraživačkim projektima, te surađuju s preko 20 međunarodnih znanstvenih institucija.

Zavod održava svoje stranice na adresi www.zesoi.fer.hr.

Predstojnik Zavoda

prof. dr. sc.
Davor Petrinović

Kontakt

(01) 6129 911
(01) 6129 652
zesoi@fer.hr
www.zesoi.fer.hr


Djelatnici i predmeti na Zavodu

Redoviti profesor

Email
D-111
6129-974

prof. dr. sc.
Vedran Bilas

Email
D-130
6129-933

prof. dr. sc.
Mario Cifrek

Email
D-109
6129-949

prof. dr. sc.
Dražen Jurišić

Email
D-129
6129-808

prof. dr. sc.
Igor Lacković

Email
D-119
6129-891

prof. dr. sc.
Sven Lončarić

Email
D-132
6129-938

prof. dr. sc.
Ratko Magjarević

Email
D-118
6129-968

prof. dr. sc.
Davor Petrinović

Email
D-142
6129-937

prof. dr. sc.
Tomislav Pribanić

Email
D-106
6129-973

prof. dr. sc.
Damir Seršić

Email
D-104
6129-781

prof. dr. sc.
Mile Šikić

Email
D-108
6129-975

prof. dr. sc.
Mladen Vučić

Izvanredni profesor

Email
D-110
6129-878

izv. prof. dr. sc.
Hrvoje Džapo

Email
D-107
6129-970

izv. prof. dr. sc.
Zvonko Kostanjčar

Email
D-150
6129-948

izv. prof. dr. sc.
Željka Lučev Vasić

Email
D-121
6129-963

izv. prof. dr. sc.
Predrag Pale

Email
D-105
6129-956

izv. prof. dr. sc.
Marko Subašić

Email
D-143
6129-931

izv. prof. dr. sc.
Darko Vasić

Docent

Email
D-136
6129-536

doc. dr. sc.
Dinko Oletić

Email
D-145
6129563

doc. dr. sc.
Tomislav Petković

Email
D-114
6129-775

doc. dr. sc.
Juraj Petrović

Email
D-151
6129-883

doc. dr. sc.
Ana Sović Kržić

Poslijedoktorand

Iskusni istraživač

Email
D-136
6129-536

dr. sc.
Davorin Ambruš
Matija Švraka
, dipl. ing.

Voditelj

Email
D-150
6129-669

Vesna Kezdorf
, oec.

Zavodski suradnik

Fran Huzjan
, mag. ing.

Email
D-163
6129-669

Ivica Medved
, dipl. ing.
Fran Milković
, mag. ing.

Email
D-163
6129-956

Ivica Vukoja
, dipl. ing.

Email
D-163
6129-963

Marija Vurnek
, bacc. oec.

Tajnik/ca

Voditelj ispitnog laboratorija

Email
D-149
6129-960

mr. sc.
Marijan Kuri

Administrator

Email
A-003-4
6129-723

Ana Golub
, mag. oecol. et prot. nat.

Email
A-003-4
6129-723

Marina Rajsman
, mag. oec.

U mirovini

Email
D-120
6129-950

prof. dr. sc.
Branko Jeren

Email
D-117
6129-966

prof. dr. sc.
Neven Mijat

Email
D-133
6129-971

prof. dr. sc.
Vladimir Naglić

Email
D-130
6129-933

izv. prof. dr. sc.
Zoran Stare
doc. dr. sc.
Ante Šare

Email
D-131
6129-932

prof. emer. dr. sc.
Stanko Tonković

Vanjski suradnik

izv. prof. dr. sc.
Bart Bijnens
izv. prof. dr. sc.
Vlatka Bilas

Email
D-162-1
6129-563

Igor Brkić
, mag. ing. inf. et comm. techn.
Ines Čavar
, mag. phys.

Email
 
3658-669

dr. sc.
Igor Gruić

Email
C09-16-3
6129-529

Marko Gulin
, mag. ing.

Email
A-000
0914410719

nasl. doc. dr. sc.
Miroslav Končar
nasl. izv. prof. dr. sc.
Ivica Kopriva

Email
A-000
+38512376378

prof. dr. sc.
Vladimir Medved
doc. dr. sc.
Maja Mihelja Žaja

Email
D-145
6129-940

nasl. doc. dr. sc.
Goran Molnar
Andrej Novak
, mag. math.
doc. dr. sc.
Nikola Poljak
doc. dr. sc.
Nikola Popović
Manja Prašek
, prim. dr. spec.
izv. prof. dr. sc.
Krešimir Seletković
doc. dr. sc.
Siniša Sovilj

Email
FER-općenito
msprem88.github.io

dr. sc.
Marko Šprem
doc. dr. sc.
Azra Tafro
prof. dr. sc.
Feđa Vukić

Email
D-135
6129-867

Sara Žulj
, mag. ing.
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 6, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6