Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

Znanstvenoistraživačka djelatnost Zavoda odvija se u područjima analize, razvoja i konstrukcije elektroničkih sustava, obradbe signala i slika, teorije električnih mreža i sustava, elektroničkih mjerenja i instrumentacije, biomedicinske elektronike, bioinformatike, računalnih mreža i modernih informacijskih i komunikacijskih sustava. Za nastavu i znanstvenoistraživački rad Zavod ima potreban prostor, alate i opremu, mjernu instrumentaciju te računalnu i komunikacijsku infrastrukturu.

Za znanstveno istraživački rad na Zavodu postoje specijalizirani laboratoriji i grupe kao što su: Grupa za naprednu instrumentaciju, Laboratorij za napredne medode obrade signala, Advanced Shape Reconstruction and Registration Laboratory (SHARK Lab), Laboratorij za analognu i mješovitu obradu signala, Laboratorij za računalnu biologiju, Grupa za elektroničku i biomedicinsku instrumentaciju, Laboratorij za obradu slika, Laboratorij za sustave i signale, Grupa za senzore i elektroničku instrumentaciju, Grupa za obradu signala i dizajn sustava te Grupa za obradu govora i signala. Suradnici Zavoda sudjeluju u brojnim domaćim i stranim znanstveno istraživačkim projektima, te surađuju s preko 20 međunarodnih znanstvenih institucija.

Zavod održava svoje stranice na adresi www.zesoi.fer.hr.

Predstojnik Zavoda

prof. dr. sc.
Igor Lacković

Kontakt

(01) 6129 911
(01) 6129 652
zesoi@fer.hr
www.zesoi.fer.hr


Djelatnici i predmeti na Zavodu

Redoviti profesor

Email
B1-20
6129-642

prof. dr. sc.
Vedran Bilas

Email
D-130
6129-933

prof. dr. sc.
Mario Cifrek

Email
D-110
6129-878

prof. dr. sc.
Hrvoje Džapo

Email
D-109
6129-949

prof. dr. sc.
Dražen Jurišić

Email
D-107
6129-970

prof. dr. sc.
Zvonko Kostanjčar

Email
D-129
6129-808

prof. dr. sc.
Igor Lacković

Email
D-119
6129-891

akademik prof. dr. sc.
Sven Lončarić

Email
D-132
6129-938

prof. dr. sc.
Ratko Magjarević

Email
D-118
6129-968

prof. dr. sc.
Davor Petrinović

Email
D-142
6129-937

prof. dr. sc.
Tomislav Pribanić

Email
D-106
6129-973

prof. dr. sc.
Damir Seršić

Email
D-105
6129-956

prof. dr. sc.
Marko Subašić

Email
D-104
6129-781

prof. dr. sc.
Mile Šikić

Email
D-108
6129-975

prof. dr. sc.
Mladen Vučić

Izvanredni profesor

Email
D-150
6129-948

izv. prof. dr. sc.
Željka Lučev Vasić

Email
D-121
6129-963

izv. prof. dr. sc.
Predrag Pale

Email
D-145
6129563

izv. prof. dr. sc.
Tomislav Petković

Email
D-151
6129-883

izv. prof. dr. sc.
Ana Sović Kržić

Email
D-143
6129-931

izv. prof. dr. sc.
Darko Vasić

Docent

Email
D-131
6129-536

doc. dr. sc.
Dinko Oletić

Email
D-117
6129-966

doc. dr. sc.
Juraj Petrović

Viši asistent

Email
D-162-1
+385 1 6129 940

Iskusni istraživač

Email
D-136
6129-536

dr. sc.
Davorin Ambruš

Email
D-136
6129-536

Dorijan Špikić
, mag. ing.

Email
D-159
6129-575

dr. sc.
Donik Vršnak

Istraživač

Luka Klaić
, mag. ing.
Tomislav Kurtović
, univ. mag. ing.

Mlađi istraživač

Suraja Poštić
, mag. math.
Katarina Tolja
, mag. ing.

Zavodski suradnik

Email
D-163
6129-669

Ivica Medved
, dipl. ing.

Email
D-163
6129-956

Ivica Vukoja
, dipl. ing.

Email
D-163
6129-963

Marija Vurnek
, bacc. oec.

Voditeljica ureda u zavodu

Voditelj ispitnog laboratorija

Email
D-149
6129-960

mr. sc.
Marijan Kuri

U mirovini

Email
D-120
6129-950

prof. emer. dr. sc.
Branko Jeren

Email
D-117
6129-966

prof. dr. sc.
Neven Mijat

Email
D-130
6129-933

izv. prof. dr. sc.
Zoran Stare
doc. dr. sc.
Ante Šare

Vanjski suradnik

prof. dr. sc.
Damir Bakić
prof. dr. sc.
Bart Bijnens
izv. prof. dr. sc.
Ružica Brečić
Andro Ćoza
, mag. ing.

Email
D-135
01 6129 867

Email
D-136
6129-536

dr. sc.
Marko Gazivoda

Email
 
3658-669

dr. sc.
Igor Gruić
izv. prof. dr. sc.
Ivana Ivančić Baće
nasl. doc. dr. sc.
Darko Katović

Email
D-150
6129-669

Vesna Kezdorf
, oec.
Ines Amber Kincaid
, prof. psych.

Email
A-000
0914410719

nasl. doc. dr. sc.
Miroslav Končar
nasl. izv. prof. dr. sc.
Ivica Kopriva

Email
D-139
6129-544

Tomislav Kovačević
, mag. ing.

Email
A-000
+38512376378

prof. dr. sc.
Vladimir Medved
izv. prof. dr. sc.
Maja Mihelja Žaja

Email
D-145
6129-940

nasl. izv. prof. dr. sc.
Goran Molnar

Email
D-162-1
6129940

Ivana Storjak
, mag. ing.
doc. dr. sc.
Azra Tafro
izv. prof. dr. sc.
Inga Urlić
prof. dr. sc.
Feđa Vukić
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 6, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5