Završni projekt

Ishodi učenja

 1. Povezati stečeno znanje i vještine, te razviti sposobnost za dodatno učenje iz obvezatne ili dopunske literature uz savjetovanje mentora
 2. Odabrati, argumentirati i opravdati predloženo rješenje
 3. Modelirati, simulirati ili izraditi prototip za zadani zadatak definirane funkcionalnosti
 4. Koncipirati i napisati izvještaj projekta te izvesti zaključke, na jezično i etički ispravan način, sukladno uputama, prosječnog opsega od 30 tiskanih stranica
 5. Prezentirati mentoru dobivene rezultate pomoću prezentacije pripremljene na računalu uz desetominutno usmeno izlaganje
 6. Preporučiti moguće smjernice za daljni razvoj predloženog rješenja korištenjem pricipa znanstveno-istraživačnog rada

Oblici nastave

Predavanja

Seminari i radionice

Samostalni zadaci

Laboratorij

Mentorski rad

Tjedni plan nastave

 1. Projekt
 2. Projekt
 3. Projekt
 4. Projekt
 5. Projekt
 6. Projekt
 7. Projekt
 8. Projekt
 9. Projekt
 10. Projekt
 11. Projekt
 12. Projekt
 13. Projekt
 14. Projekt
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
(6. semestar)

Literatura

(.), Literatura preporučena od strane mentora,
(.), Advisor recommended literature,

Predavanja

Izvedba

ID 183456
  Ljetni semestar
8 ECTS
R3 Engleski jezik
R1 E-učenje
16 Predavanja