Fakultetsko vijeće

Fakultetsko vijeće uz dekana upravlja fakultetom; zasjeda u pravilu jednom mjesečno, a broji preko 230 članova iz redova nastavnika, suradnika, tehničkog i administrativnog osoblja i studenata.

Fakultetsko vijeće čine svi zaposlenici izabrani na radna mjesta redovitoga profesora u trajnome zvanju, redovitoga profesora, izvanrednoga profesora ili docenta, voditelj Središnje knjižnice, predstavnici studenata prijediplomskih, diplomskih, integriranih prijediplomskih i diplomskih te poslijediplomskih studija, 12 predstavnika nastavnika i suradnika izabranih na nastavna ili suradnička radna mjesta te jedan predstavnik iz redova tehničkoga i administrativnoga osoblja.

Fakultetsko vijeće zasjeda jednom mjesečno, a sjednicama predsjedava dekan. Po potrebi se sazivaju i izvanredne (tematske) sjednice Fakultetskoga vijeća.