Prisustvovanje sjednicama Fakultetskoga vijeća

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva (dalje u tekstu: FER) osigurava neposredan uvid u rad Fakultetskoga vijeća. Sjednici Fakultetskoga vijeća mogu prisustvovati najviše tri zainteresirane osobe pri čemu se vodi računa o redoslijedu prijavljivanja. FER nije dužan osigurati neposredan uvid u rad Fakultetskog vijeća kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Svoju nazočnost zainteresirane osobe moraju prijaviti najkasnije 14 radnih dana prije održavanja sjednice putem niže navedenoga obrasca.


Prijava za prisustvovanje sjednicama Fakultetskoga vijeća

Obrazac za prijavu

Kako biste se uspješno prijavili, obavezno popunite polja označena zvjezdicom (*).

Ime i prezime prijavitelja
Adresa e-pošte prijavitelja*
Broj telefona prijavitelja
Dan sjednice Fakultetskoga vijeća na koju se prijava odnosi

Repozitorij