Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

Zavod je jedna od vodećih institucija u Hrvatskoj na području istraživanja, projektiranja, gradnje i održavanja električnih strojeva, elektromotornih pogona i (elektrotehničke opreme) industrijskih i električnih postrojenja. Osim bavljenja svojom osnovnom djelatnošću - obrazovanjem - Zavod širi i produbljuje stručne i znanstvene veze s ključnim tvrtkama iz gospodarstva. Preuzima niz projekata u kojima se rješavaju konkretni stručni problemi gospodarstva.

Kao jedna od nastavno-znanstvenih jedinica FER-a, Zavod se bavi obrazovanjem i usavršavanjem budućih stručnjaka iz područja elektromehaničke pretvorbe energije, pretvorbe parametara električne energije, automatskog upravljanja industrijskim, energetskim i transportnim postrojenjima te proizvodnim procesima.

Težište studija je na proučavanju električnih strojeva i elektromotornih pogona te upravljanju i automatizaciji postrojenja u industriji, elektroenergetici i transportu. Svrha je studija obrazovanje i osposobljavanje za razvoj, inženjersko projektiranje, upravljanje proizvodnjom, puštanje u pogon i održavanje suvremene elektrotehničke opreme. Stječu se neophodna znanja iz managementa.

Zavod održava svoje stranice na adresi www.fer.unizg.hr/zesa.

Predstojnik Zavoda

prof. dr. sc.
Stjepan Stipetić

Kontakt

 (01) 6129 764
(01) 6129 705
 esa@fer.hr
 www.fer.unizg.hr/zesa

Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju utemeljen je 1925. godine kao Zavod za elektrotehniku pri Kraljevskoj Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu.


Djelatnici i predmeti na Zavodu

Redoviti profesor

Email
C04-20
6129-876

prof. dr. sc.
Igor Erceg

Email
C04-06
6129-804

prof. dr. sc.
Željko Jakopović

Email
B1-18
6129-642

prof. dr. sc.
Jadranko Matuško

Email
C05-12
6129-704

prof. dr. sc.
Stjepan Stipetić

Email
C04-12
6129-784

prof. dr. sc.
Damir Sumina

Email
C04-09
6129-783

prof. dr. sc.
Viktor Šunde

Email
C05-10
6129-706

prof. dr. sc.
Damir Žarko

Izvanredni profesor

Email
C05-07
6129-754

izv. prof. dr. sc.
Zlatko Hanić

Email
C04-13
6129-782

izv. prof. dr. sc.
Šandor Ileš

Email
C04-05
6129-643

izv. prof. dr. sc.
Marinko Kovačić

Email
C04-10
6129-856

izv. prof. dr. sc.
Martina Kutija

Email
C02-01-2
6129-837

izv. prof. dr. sc.
Siniša Popović

Viši asistent

Email
C04-15
6129-651

dr. sc.
Filip Jukić

Asistent

Tomislav Đuran
, dipl. ing.
Josip Kir Hromatko
, univ. mag. ing. el. techn. inf.

Iskusni istraživač

Email
C05-07
6129-754

dr. sc.
Ana Hanić

Istraživač

Martin Makar
, univ. mag. ing. el. techn. inf.

Mlađi istraživač

Email
C05-05
6129-743

Tomislav Ivaniš
, mag. ing.
Matej Kurtak
, univ. mag. ing.

Voditelj

Viši stručni suradnik

Zavodski suradnik

prof. dr. sc.
Milan Vrdoljak
Ivana Zagorščak
, univ. mag. ing. el. techn. inf.

Voditeljica ureda u zavodu

Viši laborant 2. vrste

U mirovini

prof. dr. sc.
Drago Ban

Email
C05-21
6129-608

prof. dr. sc.
Krešimir Ćosić
prof. dr. sc.
Gorislav Erceg

Email
C05-06
6129-639

prof. dr. sc.
Ivan Ilić

Email
C05-11
6129-773

prof. dr. sc.
Zlatko Maljković

Email
C03-18
6129-734

doc. dr. sc.
Nikola Švigir

Vanjski suradnik

Renato Babojelić
, mag. inf. et math.

Email
C04-06
6129-804

nasl. doc. dr. sc.
Ivan Bahun
prof. dr. sc.
Vladimir Blaško

Email
A-000
01/6131-612

nasl. doc. dr. sc.
Ivica Gavranić
prof. dr. sc.
Pere Sikavica

Email
C03-20
6129-846

Danko Sirotić
, dipl. ing.


C04-10
6129-856

prof. dr. sc.
Alojz Slutej
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6