Zavod za visoki napon i energetiku

Na zavodu se izučavaju i unapređuju područja proizvodnje, prijenosa, razdiobe i uporabe električne energije, obnovljivi izvori energije, napredne elektroenergetske mreže, problemi gospodarenja te trgovanja električnom energijom kao i ostalim oblicima energije.

Zavod je vodeća institucija u području elektroenergetike u široj regiji, ima dugotrajnu suradnju s gospodarstvom, a prepoznatljiv je i po znanstvenoj djelatnosti te velikom broju objavljenih znanstvenih radova u svjetski relevantnim časopisima te mnogobrojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima.

Zavod održava svoje stranice na adresi www.fer.hr/zvne.

Predstojnik Zavoda

izv. prof. dr. sc.
Hrvoje Pandžić

Kontakt

 (01) 6129 907
(01) 6129 890
 zvne@fer.hr
 http://www.fer.hr/zvne

Zavod za visoki napon i energetiku osnovan je na 129. redovitoj sjednici Savjeta Tehničkog fakulteta Univerziteta Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu u utorak 26. lipnja 1934. godine.


Djelatnici i predmeti na Zavodu

Redoviti profesor

Email
D-223
6129-988

Prof. dr. sc.
Nenad Debrecin

Email
D-234
6129-981

Prof. dr. sc.
Marko Delimar

Email
D-220
6129-994

Prof. dr. sc.
Davor Grgić

Email
D-215
6129-990

Prof. dr. sc.
Slavko Krajcar

Email
D-218
6129-875

Prof. dr. sc.
Igor Kuzle

Email
D-250
6129-909

Prof. dr. sc.
Ante Marušić

Email
D-235
6129-976

Prof. dr. sc.
Viktor Milardić

Email
D-233
6129-984

Prof. dr. sc.
Ivica Pavić

Email
D-224
+385 1 6129 907

Prof. dr. sc.
Davor Škrlec

Email
D-245
6129-983

Prof. dr. sc.
Željko Tomšić

Email
D-236
6129-979

Prof. dr. sc.
Ivo Uglešić

Izvanredni profesor

Email
D-248
6129-982

Izv. prof. dr. sc.
Juraj Havelka

Email
D-216
6129-980

Izv. prof. dr. sc.
Hrvoje Pandžić

Docent

Email
D-232
6129-993

Doc. dr. sc.
Tomislav Capuder

Email
D-249
6129-908

Doc. dr. sc.
Ivan Rajšl

Email
D-247
6129-985

Doc. dr. sc.
Siniša Šadek

Poslijedoktorand

Email
D-209
6129 693

Dr. sc.
Perica Ilak

Asistent

Email
D-216
6129-509

Hrvoje Bašić
, dipl. ing.
Mateo Beus
, mag. ing.

Email
D-213
01/6129997

Ivan Grcić
, mag. ing.

Email
D-211
6129 996

Dr. sc.
Goran Grdenić

Email
D-214
6129-978

Email
D-214
6129-978

Matej Krpan
, mag. ing.

Email
D-208
6129-957

Marija Miletić
, mag. ing.

Email
D-206
6129-714

Nina Stipetić
, mag. ing.

Email
D-213
6129997

Štefica Vlahović
, mag. ing.

Email
D-214
6129-978

Matija Zidar
, dipl. ing.

Iskusni istraživač

Email
D-208
6129-957

Alen Hrga
, mag. ing.

Email
D-208
01/6129-957

Pavao Križić
, mag. ing.

Istraživač

Ivan Duilo
, mag. ing.
Ivan Sudić
, mag. phys.

Mlađi istraživač

Email
C07-01
6129-769

Ivana Gače
, mag. ing.

Zavodski suradnik

Email
D-213
6129-997

Mr. sc.
Vesna Benčik
Rafaela Beus
, mag. ing.

Email
D-213
6129-997

Tomislav Fancev
, dipl. ing.
Josipa Hranić
, mag. ing.
Matko Mesar
, mag. ing.
Sara Raos
, mag. ing.

Email
A-000
6129-714

Anica Šešok
, mag. ing.

Email
D-210
6129-986

Anthea Štor
, mag. ing.

Tajnik/ca

Email
D204
6129-907

Sara Jovanović
, mag. comm.

Viši laborant 2. vrste

Davor Pismarović
, struč. spec. ing. el.

Vanjski suradnik

Email
D-216
6129-509

Dr. sc.
Vedran Bobanac

Email
D-222
6129-991

Prof. dr. sc.
Nikola Čavlina

Email
D-208
6129-957

Dr. sc.
Bojan Franc

Email
D-210
01/6129 986

Mirna Gržanić
, mag. ing.

Email
D-210
6129-986

Robert Pašičko
, dipl. ing.

Email
D-214
6129-978

Ivan Pavić
, mag. ing.

Email
D-247
6129-985

Izv. prof. dr. sc.
Zdenko Šimić

Email
D-221
6129-989
6129-545

Prof. dr. sc.
Tomislav Tomiša
Izv. prof. dr. sc.
Dirk Van Hertem
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski