Zavod za visoki napon i energetiku

Na zavodu se izučavaju i unapređuju područja proizvodnje, prijenosa, razdiobe i uporabe električne energije, obnovljivi izvori energije, napredne elektroenergetske mreže, problemi gospodarenja te trgovanja električnom energijom kao i ostalim oblicima energije.

Zavod je vodeća institucija u području elektroenergetike u široj regiji, ima dugotrajnu suradnju s gospodarstvom, a prepoznatljiv je i po znanstvenoj djelatnosti te velikom broju objavljenih znanstvenih radova u svjetski relevantnim časopisima te mnogobrojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima.

Zavod održava svoje stranice na adresi www.fer.hr/zvne.

Predstojnik Zavoda

prof. dr. sc.
Hrvoje Pandžić

Kontakt

 (01) 6129 907
(01) 6129 890
 zvne@fer.hr
 http://www.fer.hr/zvne

Zavod za visoki napon i energetiku osnovan je na 129. redovitoj sjednici Savjeta Tehničkog fakulteta Univerziteta Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu u utorak 26. lipnja 1934. godine.


Djelatnici i predmeti na Zavodu

Redoviti profesor

Email
D-234
6129-981

prof. dr. sc.
Marko Delimar

Email
D-220
6129-994

prof. dr. sc.
Davor Grgić

Email
D-248
6129-982

prof. dr. sc.
Juraj Havelka

Email
D-218
6129-875

prof. dr. sc.
Igor Kuzle

Email
D-235
6129-976

prof. dr. sc.
Viktor Milardić

Email
D-216
6129-980

prof. dr. sc.
Hrvoje Pandžić

Email
D-233
6129-984

prof. dr. sc.
Ivica Pavić

Email
D-224
6129 921

prof. dr. sc.
Davor Škrlec

Email
D-245
6129-983

prof. dr. sc.
Željko Tomšić

Izvanredni profesor

Email
D-215
6129-993

izv. prof. dr. sc.
Tomislav Capuder

Email
D-222
0989418323

izv. prof. dr. sc.
Božidar Filipović-Grčić

Email
D-249
6129-908

izv. prof. dr. sc.
Ivan Rajšl

Email
D-247
6129-985

izv. prof. dr. sc.
Siniša Šadek

Docent

doc. dr. sc.
Mateo Beus

Email
D-210
01/6129 986

doc. dr. sc.
Mirna Gržanić Antić

Viši asistent

Email
D-213
01/6129997

Email
D-210
6129-986

dr. sc.
Matija Kostelac

Email
D-206
6129-714

dr. sc.
Nina Stipetić

Email
D-214
6129-978

dr. sc.
Matija Zidar

Asistent

Bojana Barać
, univ. mag. ing. el. techn. inf.

Email
D-210
6129-986

Nikolina Čović
, univ. mag. ing. el. techn. inf.
Petra Drašković
, mag. ing. el. techn. inf.
Terezija Matijašević Pilski
, univ. mag. ing. el. techn. inf.
Franjo Vuković
, univ. mag. ing. el. techn. inf.

Vodeći istraživač

Email
D-210
6129-986

dr. sc.
Tomislav Antić

Email
D-216
6129-509

Hrvoje Bašić
, dipl. ing.

Iskusni istraživač

Leonard Beus
, univ. mag. ing, comp.
Luka Budin
, mag. ing.
Matko Mesar
, mag. ing.

Istraživač

Email
D-213
6129-997

mr. sc.
Vesna Benčik

Mlađi istraživač

Lovro Lukač
, univ. mag. ing. el. techn. inf.

Zavodski suradnik

Email
D-223
6129-988

prof. dr. sc.
Nenad Debrecin
Franko Pandžić
, univ. mag. ing, comp.

Email
A-000
6129-714

Anica Šešok
, mag. ing.

Email
D-236
6129-979

prof. dr. sc.
Ivo Uglešić

Voditeljica ureda u zavodu

Email
D-204
6129-907

Sara Jovanović
, mag. comm.

Viši laborant 2. vrste

Email
D-206
098 16 11 902

U mirovini

Email
D-250
6129-909

prof. dr. sc.
Ante Marušić

Email
D-221
6129-989
6129-545

prof. dr. sc.
Tomislav Tomiša

Vanjski suradnik

Amalija Božiček
, mag. phys-geophy

Email
D-222
6129-991

prof. dr. sc.
Nikola Čavlina

Email
D-208
6129-957

dr. sc.
Bojan Franc

Email
D-209
6129 693

dr. sc.
Perica Ilak

Email
D-206
6129-714

dr. sc.
Bruno Jurišić

Email
D-214
6129-978

Matej Krpan
, mag. ing.

Email
D-214
6129-978

dr. sc.
Ivan Pavić

Email
D-247
6129-985

prof. dr. sc.
Zdenko Šimić
Aljoša Šribar
, dipl. ing.
izv. prof. dr. sc.
Dirk Van Hertem
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4, 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: Ljetni, Zimski