Zavod za primijenjenu fiziku

Zavod za primijenjenu fiziku utemeljen je na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao Zavod za fiziku 1945. godine.

Nastavnici Zavoda izvode nastavu na prijediplomskom studiju iz tri obvezna i pet izbornih predmeta.  Na diplomskom studiju nastavnici izvode nastavu iz jedanaest izbornih predmeta te nastavu iz šest predmeta na poslijediplomskom studiju FER-a.

Znanstveno istraživačka djelatnost Zavoda odvija se u područjima hipernuklearne fizike, fizike elementarnih čestica, molekulske fizike, fizike lasera, spektroskopije nanomaterijala, atomske i fizike plazme, gravitacije i kozmologije, stohastičke dinamike kompleksnih sustava, visokoenergijske astrofizike, nuklearnog inženjerstva, obnovljivih izvora energije, filozofije i povijesti znanosti, upravljanja znanja.

 

 

Predstojnik Zavoda

izv. prof. dr. sc. Saša Ilijić

Kontakt

 (01) 6129 670
(01) 6129 605
zpf@fer.hr

Zavod je utemeljen 1945. godine.


Djelatnici i predmeti na Zavodu

Redoviti profesor

Email
C01-10-1
6129-648

Prof. dr. sc.
Krešimir Trontl

Izvanredni profesor

Email
C01-12
6129-687

Izv. prof. dr. sc.
Vjeran Gomzi

Email
C01-09
6129-609

Izv. prof. dr. sc.
Saša Ilijić

Email
C01-10-1
6129-621

Izv. prof. dr. sc.
Mario Matijević

Email
B1-17
6129-602

Izv. prof. dr. sc.
Ana Sušac

Docent

Email
C01-12
6129-607

Doc. dr. sc.
Sanda Pleslić

Viši asistent

Email
C01-04
6129-678

Dr. sc.
Marko Sossich

Asistent

Petra Maruševec
, mag. educ. phys.
Sandro Radan
, univ. mag. phys.
Lucija Rončević
, mag. educ. phys.

Viši stručni suradnik

Stručni suradnik

Voditeljica ureda u zavodu

Email
C01-03
6129-670

Ana Ament
, mag. praesc. educ.

Stručni suradnik u Zavodu

Tristan Sem
, dipl. ing.

U mirovini

Prof. emer. dr. sc.
Vladimir Knapp
6
ECTS
PDS Detektori i elektronička instrumentacija u fizici čestica (154702)
Bošnjak, Ž.; Bošnjak, Ž.; Babić, A.; Babić, A.
6
ECTS
60+15+15 Digitalna logika (183360)
Mikuc, M.; Mikuc, M.; Kalafatić, Z.; Kalafatić, Z.
5
ECTS
30+0+12 Elektromehanika (183442)
Ilijić, S.; Ilijić, S.; Trkulja, B.; Trkulja, B.
6
ECTS
75+0+15 Fizika (183368)
Ilijić, S.; Ilijić, S.; Pleslić, S.; Pleslić, S.; Babić, A.; Babić, A.; Sušac, A.; Sušac, A.; Bošnjak, Ž.; Bošnjak, Ž.; Gomzi, V.; Gomzi, V.
6
ECTS
75+0+15 Fizika 2 (31487)
Petković, T.; Petković, T.; Narančić, Z.; Narančić, Z.; Pleslić, S.; Pleslić, S.; Ilijić, S.; Ilijić, S.
6
ECTS
75+0+6 Fizika 2 (183395)
Bošnjak, Ž.; Bošnjak, Ž.; Gomzi, V.; Gomzi, V.
5
ECTS
60+0+15 Fizika 2R (141452)
Petković, T.; Petković, T.; Ilijić, S.; Ilijić, S.; Narančić, Z.; Narančić, Z.; Pleslić, S.; Pleslić, S.; Babić, A.; Babić, A.
6
ECTS
PDS Fizika impulsnih plazmi s primjenama (154923)
Pleslić, S.; Pleslić, S.
5
ECTS
45+0+12 Fizika lasera (183496)
Bošnjak, Ž.; Bošnjak, Ž.; Sušac, A.; Sušac, A.
6
ECTS
PDS Fizika lasera i elektro-optika (154922)
Bošnjak, Ž.; Bošnjak, Ž.; Sušac, A.; Sušac, A.
5
ECTS
45+8+5 Fizika materijala (183500)
Gomzi, V.; Gomzi, V.
5
ECTS
45+0+13 Inženjerska mehanika (222586)
Hanić, Z.; Hanić, Z.; Ilijić, S.; Ilijić, S.
2
ECTS
30+0+0 Istraživanje javnog mnijenja u prihvatu novih tehnologija (240800)
Matijević, M.; Matijević, M.; Trontl, K.; Trontl, K.
5
ECTS
45+15+0 Kvantna računala (183402)
Ilijić, S.; Ilijić, S.
5
ECTS
60+0+0 Moderna fizika i primjene u elektrotehnici (183491)
Ilijić, S.; Ilijić, S.; Hrabar, S.; Hrabar, S.; Šipuš, Z.; Šipuš, Z.
5
ECTS
30+0+5 Moderne metode fizike u elektrotehnici i računarstvu (183403)
Bošnjak, Ž.; Bošnjak, Ž.; Sušac, A.; Sušac, A.
6
ECTS
PDS Novi izvori energije (154861)
Trontl, K.; Trontl, K.
5
ECTS
30+15+13 Nuklearni gorivi ciklus i reaktorski materijali (222526)
Matijević, M.; Matijević, M.; Trontl, K.; Trontl, K.
6
ECTS
PDS Odabrana poglavlja kvantne fizike (154849)
Ilijić, S.; Ilijić, S.
6
ECTS
PDS Odabrana poglavlja nuklearne fizike i tehnike (154847)
Matijević, M.; Matijević, M.
5
ECTS
45+15+0 Osnove fizike plazme (183406)
Pleslić, S.; Pleslić, S.
5
ECTS
45+15+0 Osnove nuklearne fizike (183408)
Matijević, M.; Matijević, M.; Ilijić, S.; Ilijić, S.
5
ECTS
30+15+13 Osnove zaštite od zračenja (222599)
Matijević, M.; Matijević, M.; Trontl, K.; Trontl, K.
8
ECTS
8
ECTS
8
ECTS
8
ECTS
8+0+0 Projekt R (183457)
5
ECTS
45+0+13 Računalne metode u modernoj fizici (183467)
Babić, A.; Babić, A.; Matijević, M.; Matijević, M.; Gomzi, V.; Gomzi, V.
3
ECTS
6+0+0 Seminar 1 (222658)
5
ECTS
30+0+13 Tehnologija elektrotehničkih materijala (223087)
Šunde, V.; Šunde, V.; Vražić, M.; Vražić, M.; Gomzi, V.; Gomzi, V.
5
ECTS
45+15+0 Tehnološke osnove iskorištavanja obnovljivih izvora energije (183390)
Matijević, M.; Matijević, M.; Trontl, K.; Trontl, K.
6
ECTS
PDS Teorija nuklearnog reaktora (154740)
Matijević, M.; Matijević, M.; Trontl, K.; Trontl, K.
3
ECTS
30+7+0 Upravljanje znanjem (183382)
Pleslić, S.; Pleslić, S.
3
ECTS
30+0+0 Uvod u fiziku (137274)
Pleslić, S.; Pleslić, S.
5
ECTS
45+0+0 Uvod u nanoznanost (223721)
Gomzi, V.; Gomzi, V.; Matijević, M.; Matijević, M.
7
ECTS
60+0+18 Uvod u programiranje (183357)
Gledec, G.; Gledec, G.; Mornar, V.; Mornar, V.; Mekterović, I.; Mekterović, I.; Brkić, L.; Brkić, L.
5
ECTS
40+0+5 Uvod u svemirske tehnologije (214701)
Babić, D.; Babić, D.; Babić, A.; Babić, A.; Lončar, J.; Lončar, J.; Vuković, J.; Vuković, J.
8
ECTS
16+0+0 Završni projekt (183456)