Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  izv. prof. dr. sc. Igor Čavrak

  Izvanredni profesor, Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo

  Agent-Based Medical Image Processing Using Multi-stage Distributed Neural Network

  Stranjak, Armin; Campagna, Swen; Čavrak, Igor
  , 2023.

  Interaktivno višekriterijsko pretraživanje portala otvorenih podataka

  Pranjić, Luka
  , 2023.

  Algoritmi sinkronizacije u raspodijeljenim sustavima s velikim brojem uređaja

  Medvedec, Robert
  , 2023.

  Digitalni identitet temeljen na tehnologiji ulančanih blokova

  Li, Leo
  , 2023.

  Impact of Key Scrum Role Locations in Student Distributed Software Development Projects

  Čavrak, Igor; Bucaioni, Alessio; Mirandola, Raffaela
  , 2023.

  Automatizirana procjena prostorne točnosti skupova podataka opažanja u prirodi

  Kniewald, Dominik
  , 2023.

  Praćenje uvjeta transporta temperaturno osjetljivih dobara korištenjem tehnologije blockchain i pametnih ugovora

  Penezić, Fabian
  , 2023.

  Proširenje funkcionalnosti alata OpenRefine

  Tokić, Mislav
  , 2023.

  Raspodijeljeni sustav za nadgledanje stanja procesa temeljen na sabirnici CAN

  Jelavić, Alen
  , 2022.

  Prepoznavanje pokreta ruke sustavom temeljenim na mikrokontroleru ESP32

  Linardić, Ivan
  , 2022.

  Mreža osjetila temeljena na mikrokontrolerima ESP32 i komunikacijskoj tehnologiji LoRa

  Ivančić, Mateo
  , 2022.

  Mjerenje performanci platforme Apache Beam u obradi prostorno vremenskih tokova podataka

  Novak, Aleksandar
  , 2022.

  Framework for Federated Learning Open Models in e Government Applications

  Guberović, Emanuel ; Alexopoulos, Charalampos ; Bosnić, Ivana ; Čavrak, Igor
  , 2022.
  Interdisciplinary description of complex systems

  Federalno učenje nad tokovima podataka

  Namačinski, Luka
  , 2022.

  Dynamic Scheduling of Contextually Categorised Internet of Things Services in Fog Computing Environment

  Krivic, Petar ; Kusek, Mario ; Cavrak, Igor ; Skocir, Pavle
  , 2022.
  Sensors

  Otpornost sustava temeljena na raspodijeljenim dubokim neuronskim mrežama s ranim izlazom

  Batinić, Adrian
  , 2022.

  Algoritmi odabira vođe u raspodijeljenim ugradbenim sustavima

  Markelić, Marin
  , 2022.

  Flipped Classroom Real-World Activities for Learning Open Computing Concepts

  Bosnić, Ivana ; Čavrak, Igor ; van Loenen, Bastiaan
  , 2022.
  International journal: emerging technologies in learning

  Robusno prikupljanje podataka iz okoline osjetilima s povremenom mrežnom povezanošću

  Jurin, Marko
  , 2022.

  Udaljeni pristup mjernim podacima meteoroloških postaja

  Uremović, Marko
  , 2022.

  Sustav za diseminaciju novih verzija programske potpore u velikim LoRaWAN mrežama

  Matković, Mario
  , 2021.

  Vizualizacija statusa diseminacije novih verzija programske potpore u sustavima interneta stvari

  Kniewald, Dominik
  , 2021.

  Benchmarking Apache Beam for IoT Applications

  Žaja, Mateo ; Lipić, Tomislav ; Čavrak, Igor
  , 2021.

  Federalno učenje u ugradbenim sustavima

  Premužić, Ivan
  , 2021.

  Sigurnost i privatnost u internetu stvari temeljeni na tehnologiji raspodijeljene glavne knjige

  Li, Leo
  , 2021.

  Introducing Open Data Concepts to STEM Students Using Real-World Open Datasets

  Bosnić, Ivana ; Čavrak, Igor ; Zuiderwijk, Anneke
  , 2021.

  Dew Intelligence: Federated learning perspective

  Guberović, Emanuel ; Lipić, Tomislav ; Čavrak, Igor
  , 2021.

  Federated Learning as a Tool for Open Machine Learning Models in eGovernment

  Guberović, Emanuel ; Čavrak, Igor ; Bosnić, Ivana ; Charalampos, Alexopoulos
  , 2021.

  Mjerenje performanci platforme Apache Beam u obradi prostorno vremenskih tokova podataka

  Žaja, Mateo
  , 2021.

  Pametna površina temeljena na tkanini osjetljivoj na pritisak

  Raić, Nika
  , 2021.

  Primjena FedAvg algoritma u sustavima za udaljeno prikupljanje podataka

  Jukica, Petar
  , 2021.

  Otpornost složenih sustava Interneta stvari u okruženju racunarstva u magli

  Rimac, Marko
  , 2021.

  Otvoreno računarstvo - Skripta za laboratorijske vježbe

  Pervan, Branimir ; Guberović, Emanuel ; Bosnić, Ivana ; Čavrak, Igor
  , 2021.

  Odredivanje i vizualizacija pozicija objekata u prostoru korištenjem akcelerometara

  Medvedec, Robert
  , 2020.

  Upravljanje elementima makete korištenjem mobilnog telefona i tehnologije Bluetooth low energy

  Mikulić, Josip
  , 2020.

  Domenski specifični jezici za Internet stvari

  Namačinski, Luka
  , 2020.

  Raspodijeljeno duboko učenje u računarstvu u magli

  Kotarski, Dominik
  , 2020.

  Diseminacija novih verzija programske potpore u sustavima temeljenim na tehnologiji LoRa

  Kudra, Luka
  , 2020.

  Sustav za izvodenje laboratorijskih vježbi temeljen na alatu Docker

  Lazić, Matej
  , 2020.

  Protokoli komunikacije za mreže osjetila temeljene na tehnologiji NB-IoT

  Šetka, Antea
  , 2020.

  Samo-organizacija i samo-prilagodljivost u mreˇzama LoRaWAN

  Topolovec, Krešimir
  , 2020.

  Tokovi povezanih otvorenih podataka

  Medvedec, Ivan
  , 2020.

  Raspodijeljeni sustav za upravljanje procesima temeljen na sabirnici CAN

  Jelavić, Alen
  , 2020.

  Prikupljanje podataka u LPWAN mrežama LoRa temeljen na sustavima redova poruka

  Novak, Aleksandar
  , 2020.

  Podatkovna pismenost za agrikulturni sektor u Hrvatskoj: Učenje o otvorenim podacima i pomoću njih

  Šalamon, Dragica ; Blašković, Lucija ; Džidić, Alen ; Varga, Filip ; Čavrak, Igor ; Bosnić, Ivana
  , 2020.

  Evaluation of selected technologies for the implementation of meter data management system

  Krivić, Petar ; Guberović, Emanuel ; Podnar Žarko, Ivana ; Čavrak, Igor
  , 2020.

  Usporedba performanci Ethereum raspodijeljene knjige na raznorodnom sklopovlju

  Buratović, Jakov
  , 2020.

  Survey on Low Power Wide Area Networks in IoT

  Katušić, Damjan ; Skočir, Pavle ; Kušek, Mario ; Čavrak, Igor
  , 2020.

  Mjerenje propusnosti komunikacijskog kanala za tehnologiju LoRa

  Matković, Mario
  , 2019.

  Procjena učinkovitosti prenošenja sažetih podataka nepouzdanim komunikacijskim kanalom

  Krišto, Fran
  , 2019.

  Tehnike uključivanja mnoštva u provođenje zadataka kognitivnog, društveno-kognitivnog i afektivnog računarstva

  Baotić, Domagoj
  , 2019.

  Tržišta tokova podataka

  Paulić, Renato
  , 2019.

  Distribucija CAP obavijesti pomoću uređaja Amazon Echo

  Jukić, Juraj
  , 2019.

  Tehnike dubokog učenja za podatke strukturirane u obliku grafova

  Pavlić, Marko
  , 2019.

  Resilience of Distributed Student Teams to Stress Factors: a Longitudinal Case-study

  Čavrak, Igor ; Bosnić, Ivana ; Ciccozzi, Federico ; Mirandola, Raffaela
  , 2019.
  Information and software technology

  Procjena robusnosti društveno-tehničkih sustava analizom svojstava modela temeljenih na kompleksnim mrežama

  Celižić, Fran
  , 2019.

  Scenariji interakcije korisnika i uređaja korištenjem glasovnog korisničkog sučelja

  Mirković, Frano
  , 2019.

  Interaktivne površine temeljene na pametnoj tkanini

  Lovrić, Filip
  , 2019.

  Assessing the Impact of the Distributed Software Development Course on the Careers of Young Software Engineers

  Bosnić, Ivana ; Čavrak, Igor ; Žagar, Mario
  , 2019.
  ACM Transactions on Computing Education

  Upravljanje kućnim medijskim sustavom korištenjem glasovnog korisničkog sučelja

  Batinić, Adrian
  , 2019.

  Assessing compression algorithms on IoT sensor nodes

  Guberović, Emanuel ; Krišto, Fran ; Krivić, Petar ; Čavrak, Igor
  , 2019.

  Primjena tehnologija raspodijeljene glavne knjige u aplikacijama interneta stvari

  Ostrun, Andrijan
  , 2019.

  Algoritmi spektralnog grupiranja zasnovanog na motivima

  Šoštar, Antonio
  , 2019.

  Upravljanje elementima makete željeznice korištenjem glasovnog korisničkog sučelja

  Ivančić, Mateo
  , 2019.

  Algoritmi upravljanja potrošnjom električne energije u pametnom kućanstvu

  Jovandžikov, Ema
  , 2019.

  Managing Diversity in Distributed Software Development Education — A Longitudinal Case Study

  Bosnić, Ivana ; Ciccozzi, Federico ; Crnković, Ivica ; Čavrak, Igor ; Nitto, Elisabetta Di ; Mirandola, Raffaela ; Žagar, Mario
  , 2019.
  ACM Transactions on Computing Education

  Modeliranje karakteristika mjernih mjesta za učinkovito prenošenje i pohranu podataka

  Trstenjak, Adam
  , 2019.

  Project Work Division in Agile Distributed Student Teams - Who Develops What?

  Bosnić, Ivana ; Čavrak, Igor
  , 2019.

  Osjetilni čvor temeljen na komunikacijskoj tehnologiji NB-IoT

  Jurin, Marko
  , 2019.

  Automatizacija kućanstva temeljena na rješenjima otvorenog koda

  Milošević, Anton
  , 2018.

  Team resilience in distributed student projects

  Čavrak, Igor ; Bosnić, Ivana
  , 2018.

  Sustav za procjenu kvalitete komunikacijskog kanala u raspodijeljenim sustavima temeljenim na tehnologiji LoRa

  Kudra, Luka
  , 2018.

  Analiza velikih mreža zasnovana na strojnom učenju

  Bukovac, Nikola
  , 2018.

  Upravljanje životnim ciklusom sadržnika sustava Docker

  Lazić, Matej
  , 2018.

  Sustav za provođenje laboratorijskih vježbi temeljen na virtualizaciji računala

  Ivkovčić, Matej
  , 2018.

  Sustav za vizualizaciju podataka o prostorno raspodijeljenim objektima

  Tot, Nikolina
  , 2018.

  Porodica protokola za dvosmjernu distribuciju podataka u bežičnim mrežama LoRa

  Orešković, Mia
  , 2018.

  Ranjivost dinamičkih kompleksnih mreža s lokalnim međuzavisnostima i procesom oporavka

  Lipić, Tomislav
  , 2017.

  Application models for ubiquitous systems with sporadic communication availability

  Čavrak, Igor ; Žagar, Ivan ; Dražić, Alen
  , 2017.

  Hall of Fame Nomination Paper: Distributed Software Development Course

  Čavrak, Igor ; Bosnić, Ivana
  , 2017.

  Architecture of an Interoperable IoT Platform Based on Microservices

  Vresk, Tomislav ; Čavrak, Igor
  , 2016.

  Lokacijski ovisna dostava sadržaja temeljena na Bluetooth oznakama

  Ivkovčić, Matej
  , 2015.

  U očekivanju pingvina – nastava u raspodijeljenom okruženju

  Žagar, Mario ; Čavrak, Igor ; Bosnić, Ivana
  , 2015.

  Upravljanje grozdom računala temeljenim na ugradbenim računalima niske cijene

  Dražić, Alen
  , 2015.

  Rješenje privatnog oblaka temeljeno na platformi OpenStack

  Huško, Vlado
  , 2015.

  Virtual Piano based on the Raspberry Pi platform

  Barcelo Sanchez, Alejandro
  , 2015.

  Metode prikupljanja energije iz okoline u bežičnim mrežama osjetila

  Vuglec, Marko
  , 2015.

  Praćenje parametara pokretnog objekta na mobilnim uređajima s Bluetooth sučeljem

  Trstenjak, Adam
  , 2015.

  Preporučiteljski sustavi u sveprisutnom računarstvu

  Pervan, Branimir
  , 2015.

  Praćenje ambijentalnih parametara zatvorenog prostora korištenjem bežične mreže osjetila

  Žagar, Ivan
  , 2015.

  Exploring Students’ Happiness in Distributed Software Projects

  Čavrak, Igor ; Bosnić, Ivana ; Žagar, Mario
  , 2015.

  Podstrukture u kompleksnim mrežama s vremenski i prostorno ovisnim vezama

  Iliovski, Igor
  , 2015.

  Introducing SCRUM into a Distributed Software Development Course

  Bosnić, Ivana ; Ciccozzi, Federico ; Čavrak, Igor ; Di Nitto, Elisabetta ; Feljan, Juraj ; Mirandola, Raffaela
  , 2015.

  Interakcija korisnika i aplikacija temeljena na prepoznavanju gesta

  Cerovac, Bruno
  , 2014.

  Komunikacija između mobilnih uređaja i bežičnih mreža osjetila

  Čapalija, Ivan
  , 2014.

  Interakcija s objektima u proširenoj stvarnosti temeljena na prepoznavanju gesta ruke

  Brunović, Davor
  , 2014.

  Parallelizing MPEG Decoder with Scalable Streaming Computation Kernels

  Knezović, Josip ; Čavrak, Igor ; Hofman, Daniel
  , 2014.
  Automatika : časopis za automatiku, mjerenje, elektroniku, računarstvo i komunikacije

  Prikaz dinamičkih objekata u proširenoj stvarnosti

  Horvat, Marko
  , 2013.

  Vizualizacija podatkovnih izvora u proširenoj stvarnosti

  Pervan, Branimir
  , 2013.

  Pohrana i dohvat prostorno vremenskih podataka iz bežičnih mreža osjetila

  Bagarić, Josip
  , 2013.

  Multi-dimensional Assessment of Risks in a Distributed Software Development Course

  Bosnić, Ivana ; Ciccozzi, Federico ; Čavrak, Igor ; Mirandola, Raffaela ; Orlić, Marin
  , 2013.

  Picking the Right Project: Assigning Student Teams in a GSD Course

  Bosnić, Ivana ; Čavrak, Igor ; Orlić, Marin ; Žagar, Mario
  , 2013.

  Komunikacija mobilnih uređaja i bežičnih mreža osjetila

  Miličić, Dario
  , 2013.

  Interakcija gestama s objektima u proširenoj stvarnosti

  Huško, Vlado
  , 2013.

  Otvoreni izvori podataka

  Iliovski, Igor
  , 2013.

  Interaction With Objects in Augmented Reality

  Brunović, Davor
  , 2012.

  Radni okvir za simulaciju bežičnih mreža osjetila smještenih u dinamički promjenljivim okolinama

  Crnić, Tihomir
  , 2012.

  Otvoreno računarstvo - Vježbe

  Mihaljević, Branko ; Orlić, Marin ; Žagar, Mario ; Čavrak, Igor ; Bosnić, Ivana
  , 2012.

  Wireless Sensor Network Gateway

  Vuglec, Marko
  , 2012.

  Alat za vizualizaciju bežične mreže osjetila

  Smoljan, Filip
  , 2012.

  Collaboration Patterns in Distributed Software Development Projects

  Čavrak, Igor ; Orlić, Marin ; Crnković, Ivica
  , 2012.

  Sigurna komunikacija u bežičnim mrežama osjetila

  Panić, Boris
  , 2012.

  Student Motivation in Distributed Software Development Projects

  Bosnić, Ivana ; Čavrak, Igor ; Orlić, Marin ; Žagar, Mario ; Crnković, Ivica
  , 2011.

  Scenario Description Language in Multi-agent Simulation System

  Stranjak, Armin ; Čavrak, Igor ; Žagar, Mario
  , 2011.
  Lecture notes in computer science

  Scenario-Based Modeling of Multi-Agent Systems

  Stranjak, Armin ; Čavrak, Igor ; Žagar, Mario
  , 2011.

  Bežična mreža osjetila za praćenje parametara zatvorenih prostora

  Borović, Dominik
  , 2011.

  Avoiding Scylla and Charybdis in Distributed Software Development Course

  Bosnić, Ivana ; Čavrak, Igor ; Orlić, Marin ; Žagar, Mario ; Crnković, Ivica
  , 2011.

  Evaluating Open-Source Cloud Computing Solutions

  Voras, Ivan ; Mihaljević, Branko ; Orlić, Marin ; Pletikosa, Marko ; Žagar, Mario ; Pavić, Tomislav ; Zimmer, Kristijan ; Čavrak, Igor ; Paunović, Vlatka ; Bosnić, Ivana ; Tomić, Siniša
  , 2011.

  SmartX National Student Card System

  Knezović, Josip ; Kovač, Mario ; Mlinarić, Hrvoje ; Čavrak, Igor ; Žagar, Martin ; Hofman, Daniel
  , 2010.

  Poslovna inteligencija i elektroničko poslovanje

  Bagić, Igor ; Banek, Marko ; Čavrak, Igor ; Gledec, Gordan ; Furdek, Pero ; Javor, Igor ; Jurić, Damir ; Kraljević, Hrvoje ; Krpan, Mate ; Kušek, Mario ; Lovrek, Ignac ; Ljubičić, Hrvoje ; Matijašević, Maja ; Paić-Karega, Marko ; Pandžić, Igor.S. ; Paunović, Vlatka ; Pejaković, Ivo ; Pintar, Damir ; Skočir, Zoran ; Sović, Dalibor ; Stipetić, Hrvoje ; Tomić, Siniša ; Vranić, Mihaela ; Vrdoljak, Boris ; Vuković, Marin ; Žagar, Mario
  , 2010.

  Customers' Role in Teaching Distributed Software Development

  Bosnić, Ivana ; Čavrak, Igor ; Žagar, Mario ; Land, Rikard, Crnković, Ivica
  , 2010.

  European initiative for academic card application standardization

  Kovač, Mario ; Mlinarić, Hrvoje ; Knezović, Josip ; Čavrak, Igor ; Žagar, Martin
  , 2009.

  SDLMAS: A Scenario Modeling Framework for Multi-Agent Systems

  Čavrak, Igor ; Stranjak, Armin ; Žagar, Mario
  , 2009.
  Journal of universal computer science

  Scenario Description Language for Multi-agent Systems

  Stranjak, Armin ; Čavrak, Igor ; Žagar, Mario
  , 2008.
  Lecture notes in computer science

  Bežična mreža osjetila za nadzor otpada

  Žagar, Martin ; Čavrak, Igor ; Sečen, Tomislav
  , 2008.

  System architecture of a new national student card in Croatia

  Kovač, Mario ; Mornar, Vedran ; Mlinarić, Hrvoje ; Čavrak, Igor ; Knezović, Josip ; Pukljak-Zoković, Dubravka
  , 2007.

  Bežična mreža osjetila za motrenje onečišćenja vodnih tokova

  Žagar, Martin ; Čavrak, Igor
  , 2007.

  System architecture of a new national student card in Croatia

  Kovač, Mario ; Mlinarić, Hrvoje ; Čavrak, Igor ; Knezović, Josip ; Mornar, Vedran ; Pukljak-Zoković, Dubravka
  , 2007.

  Prilagodljivost bežične mreže osjetila temeljena na umjetnom imunološkom sustavu

  Čavrak, Igor
  , 2006.

  An Artificial Immune System Approach to News Article Recommendation

  Mihaljević, Branko ; Čavrak, Igor ; Žagar, Mario
  , 2005.

  Distributed Learning and Collaboration in the Distributed Software Development

  Žagar, Mario ; Čavrak, Igor ; Zimmer, Kristijan ; Tomić, Siniša ; Paunović, Vlatka
  , 2005.

  Inter-Agent Communication: A Cost-Reduction Approach Using an Autonomous Mobile Mailbox

  Stranjak, Armin ; Čavrak, Igor ; Žagar, Mario
  , 2005.

  Adapting Paintable Architecture Concepts to Wireless Sensor Networks

  Orlić, Marin ; Čavrak, Igor ; Žagar, Mario
  , 2005.

  Autonomous Mobile Mailbox Model for Communication Cost Reduction

  Čavrak, Igor ; Stanjak, Armin ; Žagar, Mario
  , 2004.
  CIT. Journal of computing and information technology

  Autonomous Mobile Mailbox Model for Communication Cost Reduction

  Čavrak, Igor ; Stranjak, Armin ; Žagar, Mario
  , 2004.

  On the Teaching of Distributed Software Development

  Crnkovic, Ivica ; Čavrak, Igor ; Fredriksson, Johan ; Land, Rikard ; Žagar, Mario ; Akerholm, Mikael
  , 2003.

  Taking Global Software Development from Industry to University and Back Again

  Čavrak, Igor ; Land, Rikard
  , 2003.

  Autonomous Mobile Objects in CORBA-Based Distributed Systems

  Stranjak, Armin ; Čavrak, Igor ; Kovačić, Damir ; Žagar, Mario
  , 2002.

  Concurrent Access to Remote Instrumentation in CORBA-Based Distributed Environment

  Stranjak, Armin ; Kovačić, Damir ; Čavrak, Igor ; Žagar, Mario
  , 2001.
  Lecture notes in computer science

  Prilagodljivi objektno usmjereni raspodijeljeni računalni sustavi

  Čavrak, Igor
  , 2001.

  The Virtual Laboratory Project

  Mužak, Goran ; Čavrak, Igor ; Žagar, Mario
  , 2000.

  CORBA-Based Remote Instrumentation

  Žagar, Mario ; Čavrak, Igor ; Stranjak, Armin
  , 1998.

  Remote Access to GPIB-Based Equipment Using Public Computer Networks

  Čavrak, Igor ; Stranjak, Armin ; Žagar, Mario
  , 1997.

  Objektno orjentirani pristup udaljenim mjernim instrumentima

  Čavrak, Igor
  , 1996.

  Remote Instrument Access Using Remote Method Calls

  Žagar, Mario ; Oršulić, Joško ; Čavrak, Igor
  , 1996.

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Poslijediplomski doktorski

  Kompetencije

  • Computers and information processing
   Internet of Things Network theory (graphs) Object oriented methods Object oriented programming Wearable Computers Distributed computing Open systems Pervasive computing Software agents Software engineering
  • Communications technology
   Internet of Things Web services Wireless sensor networks

  Profesionalni interesi i članstva

  IEEE, ACM, KES International

  Osobni podaci

  Osobna stranica na Webu: