Zavod za primijenjenu matematiku

U prijediplomskom dijelu studija nastavnici Zavoda izvode nastavu iz 4 obvezna i 3 izborna predmeta (od toga su dva predmeta za nadarene studente).

Na diplomskom dijelu studija nastavnici izvode nastavu iz 12 izbornih predmeta.

Na poslijediplomskom studiju FER-a nastavnici Zavoda su ponudili 9 predmeta.

Znanstveno istraživačka djelatnost Zavoda odvija se u sljedećim područjima matematike: realna analiza, funkcionalna analiza, teorija vjerojatnosti, topologija, konačna matematika, parcijalne i obične diferencijalne jednadžbe, dinamički sustavi, teorija reprezentacija.

Zavod održava svoje stranice na adresi www.fer.hr/zpm.

Predstojnik Zavoda

prof. dr. sc. 
Andrea Aglić Aljinović

Kontakt

 (01) 6129 958
 (01) 6129 946
 zpm@fer.hr
 www.fer.hr/zpm

Zavod za primijenjenu matematiku osnovan je na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu (kasnijem Tehničkom fakultetu) 1919. godine.


Djelatnici i predmeti na Zavodu

Redoviti profesor

Email
D-181
6129-965

Prof. dr. sc.
Andrea Aglić Aljinović

Email
D-171
6129-902

Prof. dr. sc.
Ilko Brnetić

Email
D-181
6129-965

Prof. dr. sc.
Mario Krnić

Email
D-172
6129-901

Prof. dr. sc.
Mervan Pašić

Email
D-177
6129-934

Prof. dr. sc.
Mario Osvin Pavčević

Email
D-181
6129-965

Prof. dr. sc.
Igor Velčić

Email
D-170
6129-930

Prof. dr. sc.
Vesna Županović

Izvanredni profesor

Email
D-153-2
6129-959

Izv. prof. dr. sc.
Mario Bukal
Izv. prof. dr. sc.
Tomislav Burić
Izv. prof. dr. sc.
Domagoj Kovačević

Email
D-182
6129-559

Izv. prof. dr. sc.
Lenka Mihoković

Email
D-180
+385 1 6129 939

Izv. prof. dr. sc.
Josipa Pina Milišić

Email
D-179
6129-961

Izv. prof. dr. sc.
Anamari Nakić

Email
D-153-1
6129-959

Izv. prof. dr. sc.
Mate Puljiz

Email
D-169
6129-904

Izv. prof. dr. sc.
Tomislav Šikić

Email
D-178
6129-903

Izv. prof. dr. sc.
Domagoj Vlah

Docent

Email
D-153
6129-959

Doc. dr. sc.
Stjepan Šebek

Email
D-178
6129-903

Doc. dr. sc.
Ana Žgaljić Keko

Viši asistent

Asistent

Tea Arvaj
, mag. math.
Marina Furkes
, mag. educ. math. et phys.
Matija Livaić
, univ. mag. phys.

Voditeljica ureda u zavodu

U mirovini

Email
D-169
6129-904

Prof. dr. sc.
Vladimir Ćepulić

Email
D-176
6129-900

Prof. dr. sc.
Neven Elezović

Email
D-153
6129-959

Izv. prof. dr. sc.
Luka Korkut

Email
D-176
6129-900

Prof. dr. sc.
Ljubo Marangunić

Email
D-173
6129-969

Prof. dr. sc.
Darko Žubrinić

Vanjski suradnik

Prof. dr. sc.
Mario Essert
Doc. dr. sc.
Vanja Wagner
6
ECTS
PDS Diferencijalne jedandžbe i dinamički sustavi (154703)
Pašić, M.; Pašić, M.; Županović, V.; Županović, V.
5
ECTS
45+0+0 Diferencijalne jednadžbe u biologiji i medicini (222518)
Vlah, D.; Vlah, D.; Županović, V.; Županović, V.
5
ECTS
60+0+0 Dinamički sustavi, matematički temelji stabilnosti i upravljanja (183493)
Županović, V.; Županović, V.
6
ECTS
60+0+0 Diskontna matematika 1 (90094)
Elezović, N.; Elezović, N.
6
ECTS
60+0+6 Diskretna matematika 1 (183396)
Kovačević, D.; Kovačević, D.; Krnić, M.; Krnić, M.; Nakić, A.; Nakić, A.; Pavčević, M.; Pavčević, M.
5
ECTS
45+0+4 Diskretna matematika 2 (183494)
Krnić, M.; Krnić, M.; Pavčević, M.; Pavčević, M.
6
ECTS
PDS Diskretni stohastički procesi (154934)
Šebek, S.; Šebek, S.; Mihoković, L.; Mihoković, L.
5
ECTS
45+0+5 Financijska matematika (222505)
Kostanjčar, Z.; Kostanjčar, Z.; Posedel Šimović, P.; Posedel Šimović, P.
6
ECTS
PDS Informacijska geometrija (215093)
Bukal, M.; Bukal, M.
6
ECTS
PDS Integralne i diskretne transformacije s teorijom valića (154914)
Pašić, M.; Pašić, M.; Krnić, M.; Krnić, M.
0
ECTS
PDS Istraživački seminar iz automatike 1 (155170)
Kovačić, Z.; Kovačić, Z.; Petrović, I.; Petrović, I.; Županović, V.; Županović, V.
0
ECTS
PDS Istraživački seminar iz obradbe informacije 1 (155098)
Lončarić, S.; Lončarić, S.; Subašić, M.; Subašić, M.; Pašić, M.; Pašić, M.
2
ECTS
15+15+0 Kineski jezik 1 (89912)
Ćepulić, V.; Ćepulić, V.
2
ECTS
15+15+0 Kineski jezik 2 (89918)
Ćepulić, V.; Ćepulić, V.
6
ECTS
PDS Kombinatorički algoritmi (154906)
Pavčević, M.; Pavčević, M.
5
ECTS
60+15+0 Linearna algebra (183355)
Aglić Aljinović, A.; Aglić Aljinović, A.; Brnetić, I.; Brnetić, I.; Nakić, A.; Nakić, A.; Pavčević, M.; Pavčević, M.; Puljiz, M.; Puljiz, M.; Vlah, D.; Vlah, D.
8
ECTS
90+30+0 Matematička analiza 1 (183352)
Brnetić, I.; Brnetić, I.; Bukal, M.; Bukal, M.; Burić, T.; Burić, T.; Horvat Dmitrović, L.; Horvat Dmitrović, L.; Milišić, J.; Milišić, J.; Pašić, M.; Pašić, M.; Žgaljić Keko, A.; Žgaljić Keko, A.
7
ECTS
90+15+0 Matematička analiza 2 (183361)
Burić, T.; Burić, T.; Horvat Dmitrović, L.; Horvat Dmitrović, L.; Kovačević, D.; Kovačević, D.; Pašić, M.; Pašić, M.; Šikić, T.; Šikić, T.; Velčić, I.; Velčić, I.; Žgaljić Keko, A.; Žgaljić Keko, A.; Puljiz, M.; Puljiz, M.
7
ECTS
90+0+0 Matematička analiza 3 (183392)
Županović, V.; Županović, V.; Vlah, D.; Vlah, D.; Puljiz, M.; Puljiz, M.
5
ECTS
45+0+0 Matematička analiza algoritama (222645)
Aglić Aljinović, A.; Aglić Aljinović, A.
5
ECTS
45+0+0 Matematička logika i izračunljivost (222646)
Đerek, A.; Đerek, A.; Vuković, M.; Vuković, M.
6
ECTS
PDS Matematičke metode u teoriji upravljanja (154887)
Županović, V.; Županović, V.
5
ECTS
45+0+0 Matematičko modeliranje u inženjerstvu (227564)
Bojanjac, D.; Bojanjac, D.; Bukal, M.; Bukal, M.
4
ECTS
30+10+10 M-brojevi (214704)
Essert, M.; Essert, M.
5
ECTS
45+15+0 Modeliranje i analiza diferencijalnih jednadžbi (222607)
Velčić, I.; Velčić, I.
5
ECTS
45+0+13 Numerička linearna algebra (183464)
Šikić, T.; Šikić, T.; Žgaljić Keko, A.; Žgaljić Keko, A.
5
ECTS
45+15+10 Numerička matematika (183445)
Žgaljić Keko, A.; Žgaljić Keko, A.
5
ECTS
30+0+30 Numeričke metode za diferencijalne jednadžbe (222537)
Bukal, M.; Bukal, M.
6
ECTS
PDS Odabrana poglavlja diskretne matematike (254203)
Nakić, A.; Nakić, A.
6
ECTS
60+0+0 Odabrana poglavlja matematike (214698)
Pavčević, M.; Pavčević, M.
6
ECTS
PDS Optimizacija za strojno učenje (240528)
Milišić, J.; Milišić, J.
8
ECTS
8
ECTS
8
ECTS
8
ECTS
8+0+0 Projekt R (183457)
5
ECTS
45+0+15 Računarska statistika (222761)
Kostanjčar, Z.; Kostanjčar, Z.; Velčić, I.; Velčić, I.; Petković, T.; Petković, T.
5
ECTS
45+0+15 Statistička analiza podataka (229840)
Kostanjčar, Z.; Kostanjčar, Z.; Velčić, I.; Velčić, I.
5
ECTS
60+0+0 Stohastički procesi (183365)
Mihoković, L.; Mihoković, L.
6
ECTS
PDS Stohastički procesi i filtri (154760)
Velčić, I.; Velčić, I.
5
ECTS
45+0+0 Stohastičko modeliranje (222785)
Mihoković, L.; Mihoković, L.; Šebek, S.; Šebek, S.
5
ECTS
45+0+0 Teorija odlučivanja i modeliranje igara (252444)
Burić, T.; Burić, T.
6
ECTS
60+15+6 Vjerojatnost i statistika (183401)
Aglić Aljinović, A.; Aglić Aljinović, A.; Brnetić, I.; Brnetić, I.; Krnić, M.; Krnić, M.; Velčić, I.; Velčić, I.; Mihoković, L.; Mihoković, L.; Šebek, S.; Šebek, S.