Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    David Bojanić, mag. math.

    Mlađi istraživač, Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski