Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
    Tessa Bauman, mag. math.

    Asistent, Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski

    Sveučilišni diplomski