Aktuarska matematika

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Kolegij obuhvaća pregled temeljnih pojmova i rezultata iz vjerojatnosti i matematičke statistike, financijske matematike, te matematike životnih i neživotnih osiguranja. Studenti koji polože ovaj predmet savladat će osnove teorije kamatnih stopa i diskretnih novčanih tokova. Studenti će razumjeti temeljne vjerojatnosne pojmove i povezati ih s osnovnim pojmovima u statistici. Pomoću njih, studenti će moći definirati matematičke modele u životnom i neživotnom osiguranju. Studenti će savladanim modelima opisati izračun novčanih tokova koji ovise o doživljenju te premija i pričuva.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

John J. McCutcheon, William F. Scott, Institute of actuaries (Gran Bretagna) (1986.), An Introduction to the Mathematics of Finance,
Roxy Peck, Chris Olsen, Jay L. Devore (2011.), Introduction to Statistics and Data Analysis, Cengage Learning
Alistair Neill (1977.), Life Contingencies, Institute of Actuaries
David Granville Hart, Robert Andrew Buchanan, Bruce Anthony Howe (2007.), The Actuarial Practice of General Insurance,
Roger J. Gray, Susan M. Pitts (2012.), Risk Modelling in General Insurance, Cambridge University Press

Za studente

Izvedba

ID 209122
  Zimski semestar
4 ECTS
R3 Engleski jezik