Laboratorij iz obrade informacija 1

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Laboratorijske vježbe

Opis predmeta

Svrha ovog predmeta je da studentima omogući stjecanje praktičnih znanja iz područja obrade informacija. Studenti u okviru predmeta rade na tri projekta u skladu sa svojim interesom i usmjerenjem. Teme projekata biraju se iz šest područja: digitalna obrada signala, komunikacijski protokoli, napredni algoritmi i strukture podataka, raspoznavanje uzoraka, slučajni procesi u sustavima i videokomunikacijske tehnologije.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER2-HR] Obradba informacija - profil
(1. semestar)

Opće kompetencije

Studenti koji odslušaju ovaj predmet steći će znanja neophodna za programiranje, simuliranje i verifikaciju osnovnih algoritama za obradu informacija kao što su signali, slike, tekst i video, koristeći MATLAB programsku okolinui druge programske jezike. Studenti će imati znanja potrebna za implementaciju sustava obrade informacija. Nadalje, studenti će se usavršiti u modeliranju i simuliranju slučajnih procesa korištenjem MATLAB-a, uključujući procjene parametara slučajnih procesa kao što su srednja vrijednost, varijanca i spektar snage iz eksperimentalnih podataka. Zavisno od profila studenti će steći znanja o vrstama i primjenama komunikacijskih protokola za obradu i prijenos informacija. Alternativno, studenti će steći znanja iz naprednih algoritama i struktura podataka, raspoznavanja uzoraka i videokomunikacijskih tehnologija.

Ishodi učenja

 1. objasniti elemente praktičnih metoda za obradu informacija
 2. analizirati zadani praktični problem obrade informacija
 3. razlikovati praktični problem obrade informacija
 4. kombinirati stečena znanja u svrhu rješenja danog problema
 5. dizajnirati novo rješenje zadanog problema
 6. procijeniti kvalitetu razvijenog rješenja problema obrade informacija

Oblici nastave

Predavanja

--

Laboratorijske vježbe

--

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 50 % 100 % 50 % 100 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u laboratorij iz obrade informacija. Studenti biraju tri od šest mogućih tematskih cjelina prema svojem profilu specijalizacije.
 2. Tema: Digitalna obrada signala. Realizacija algoritama za digitalnu obradu signala u MATLAB-u i praktični eksperimenti korištenjem maketa sustava za digitalnu obradu signala.
 3. Tema: Slučajni procesi. Modeliranje i simulacija slučajnih procesa u MATLAB-u. Procjena srednje vrijednosti, varijance i spektra snage slučajnog procesa iz eksperimentalnih mjerenja. Dizajn Wienerovog i prilagođenog filtra te optimalnog skalarnog kvantizatora.
 4. Tema: Komunikacijski protokoli. Primjena teorijskih koncepata komunikacijskih protokola u sustavima za obradu informacija.
 5. Tema: Napredni algoritmi i strukture podataka. Praktične vježbe za demonstraciju naprednih algoritama i struktura podataka u realizaciji sustava za obradu informacija.
 6. Tema: Videokomunikacijske tehnologije. Praktični primjeri metoda za video komunikacijske tehnologije. Karakteristike video signala. Komponentni i kompozitni video signal. Pretvorba iz analognog u digitalni video signal. Formati otipkavanja video signala. Statistička svojstva i svojstva u frekvencijskoj domeni. MPEG-2 i H.264/AVC kodiranje. Kompresija pomoću valićne transformacije. Model za simulaciju parametara DVB-T sustava.
 7. Tema: Raspoznavanje uzoraka. U okviru teme studenti rade na projektima implementacije metoda raspoznavanja uzoraka s primjenama u analizi signala, slika, govora, video informacija i drugih podataka.
 8. Međuispit.
 9. Projektni rad na odabranim temama.
 10. Projektni rad na odabranim temama.
 11. Projektni rad na odabranim temama.
 12. Projektni rad na odabranim temama.
 13. Projektni rad na odabranim temama.
 14. Projektni rad na odabranim temama.
 15. Prezentacije projekata.

Literatura

D. Petrinović, R. Bregović, H. Babić. i B. Jeren (2010.), Digitalna obradba signala - Upute za laboratorijske vježbe, FER-ZESOI
Y. Wang, J. Ostermann, Y. Zhang (2001.), Video Processing and Communications, Prentice-Hall
S. Lončarić, D. Seršić, T. Petković (2005.), Random Processes in Systems Laboratory, FER-ZESOI
G. J. Holzmann (1991.), Design and Verification of Computer Protocols, Prentice-Hall
R. Sedgewick (2004.), Algorithms in C, Addison Wesley

Za studente

Izvedba

ID 35236
  Zimski semestar
5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
60 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

91 izvrstan
76 vrlo dobar
61 dobar
51 dovoljan