Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom
  Rafael Josip Penić, mag. ing.

  Asistent, Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija

  Nastava

  Sveučilišni preddiplomski

  Sveučilišni diplomski

  Poslijediplomski doktorski

  Osobni podaci

  Godina diplomiranja:
  2021.
  Na zavodu od:
  2021.