Analitika u osiguranju

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2023./2024.

Opis predmeta

Najnoviji razvoj tehnologije omogućio je prikupljanje velikih skupova podataka velikom brzinom, što otvara nove izazove i mogućnosti primjena u raznim područjima, uključujući osiguranje. Ovaj predmet bavi se problemom otkrivanja znanja iz strukturiranih i nestrukturiranih podataka u području osiguranja, uključujući vrlo velike skupove podataka poznate pod nazivom veliki podatci (eng. Big Data). Predmet daje cjelovit uvod u postupke i kvantitativne metode za otkrivanje znanja iz podataka te pokriva i povezuje dva integralna aspekta važna pri donošenju odluka temeljenih na podatcima (eng. Data-Driven Decision Making): primjenjenu statistiku i strojno učenje. Uvode se postupci za vizualizaciju i eksplorativnu analizu podataka te osnovni principi statističkog zaključivanja. Razmatraju se problemi klasifikacije podataka, regresije, grupiranja te redukcije dimenzionalnosti podataka. Poseban dio posvećen je odabranim modelima strojnog učenja te je dan uvod u duboko učenje. Osim upoznavanja s konceptima koji se danas koriste za otkrivanje znanja iz podataka, naglasak se stavlja i na primjenu tog znanja kroz rad na stvarnim problemima iz prakse. U izvedbi predmeta kombinirat će se predavanja, gosti predavači, analiza studija slučaja i grupni rad.

Studijski programi

Poslijediplomski specijalistički

Literatura

Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman (2013.), The Elements of Statistical Learning, Springer Science & Business Media
Roxy Peck, Chris Olsen, Jay L. Devore (2011.), Introduction to Statistics and Data Analysis, Cengage Learning
Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye (2016.), Probability and Statistics for Engineers and Scientists,

Za studente

Izvedba

ID 209125
  Ljetni semestar
5 ECTS
R3 Engleski jezik