Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    Lucija Petricioli, mag. ing.

    Mlađi istraživač, Zavod za telekomunikacije

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski