Na FER-u postoji više zaposlenika s imenom

    Lucija Petricioli, mag. ing.

    Vanjski suradnik, Zavod za osnove elektrotehnike i električka mjerenja

    Nastava

    Sveučilišni preddiplomski